Kaj moramo vedeti pri obdavčitvi vodnih plovil

Čas branja: 2 min
24.06.2008  09:49
Davek na vodno plovilo mora plačati vsak rezident Slovenije, ki je lastnik plovila, ne glede na to, kje je plovilo registrirano

V skladu z 2. členom Zakona o davku na vodna plovila (ZDVP) so obdavčena vsa vodna plovila, ki so daljša od pet metrov, če so vpisana v slovenski ladijski register in če so lastniki rezidenti RS ter izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil.

Prijava plovila

ZDVP določa enoten 30-dnevni rok za prijavo davčnemu uradu, kjer je stalno prebivališče ali sedež davčnega zavezanca ali več davčnih zavezancev (v primeru, da gre za solastništvo ali skupno lastništvo), če gre za:

- nabavo vozila,

- vsako spremembo v povezavi s plovilom, zaradi katere se spremeni davčna obveznost,

- spremembe vseh drugih podatkov, če jih ni prej sporočil organu oziroma organizaciji, ki vodi evidenco plovil.

Plačilo davka

Zavezanec za plačilo davka na vodno plovilo je rezident Republike Slovenije, ki je lastnik vodnega plovila, ne glede na to, kje je plovilo registrirano. V primeru solastništva je davčni zavezanec vsak solastnik plovila.

Pri odmeri letne davčne obveznosti se upošteva tudi sorazmerni del leta posedovanja vodnega plovila in se sukcesivno znižuje zaradi starosti plovila in moči pogona plovila. Tako se davčna obveznost zniža za vsako leto starosti plovila za pet odstotkov, ob predpostavki, da preostanek tega dela davčne obveznosti ni nižji od 35 odstotkov dela davčne obveznosti, ki se odmerja glede na dolžino plovila.

Plačila davka na vodna plovila so oproščeni lastniki plovil, ki se uporabljajo za izvajanje registrirane dejavnosti, in plovila, ki se uporabljajo za potrebe vojske, policije, carine, reševanja življenj, mednarodnih organizacij ter konzularnih predstavništev, kot tudi plovila za jadranje, veslanje ali kot spremljevalna plovila društev za vodne športe.

Zasebna raba plovila ali za opravljanje dejavnosti

Pri tem je treba opozoriti na posebno pravilo za plovila, ki se uporabljajo tako za zasebne namene kot za opravljanje dejavnosti, saj v temu primeru ne velja oprostitev plačila davka, prav tako pa ZDVP posebej opredeljuje, da se za zasebno rabo šteje uporaba plovila, registriranega v Sloveniji, ki ga uporablja lastnik ali uporabnik plovila (če gre za lizing), zaposleni ali njihovi družinski člani ter povezane osebe (osebe, ki imajo v lastniku plovila 25-odstotni delež v kapitalu ali nadzoru upravljanja kapitala ali pa ima lastnik omenjeni delež v kapitalu ali nadzoru deležnika).

Obdavčitev plovila, kupljenega na lizing

Glede davčne (ne)zavezanosti za uporabo vodnega plovila in glede na to, da je večina vodnih plovil kupljena na lizing, naj opozorimo na pojasnilo Dursa št. 4236-61/2006, ki določa, da je vodno plovilo, ki je kupljeno na lizing pri tuji lizinški hiši, nedvomno v lasti tuje lizinške hiše. To pomeni, da lastnik plovila, to je nerezident, ni davčni zavezanec po ZDVP in tudi slovenski rezident kot uporabnik ne nastopa v vlogi davčnega zavezanca za davek na vodna plovila. Izjema pri tem je v primeru, da je plovilo registrirano v slovenskih vodah in je davčni zavezanec za davek od plovila lahko tudi uporabnik plovila, če lastnik in uporabnik plovila o tem skupno obvestita davčni urad najpozneje do odmere davka.

Davčna odločba do 28. februarja

Davčni organ odmeri davek po podatkih na dan 1. januarja za preteklo leto z odmerno odločbo, izdano davčnemu zavezancu do 28. februarja.

Še več člankov s področja davkov, računovodstva in financ

Mojca Kunšek, Ius Software

Preberite tudi:

01.07.2008
24.06.2008