Kilometrina je od 1. avgusta precej višja

Čas branja: 2 min
05.08.2008  08:36
Z novo uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 76, dne 25. julija 2008, in se bo uporabljala od 1. avgusta, se spreminjajo nekateri zneski povračil stroškov, ki jih bo treba upoštevati pri izplačilu avgustovske plače v septembru.

Prva sprememba, ki jo je prinesla uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, je sprememba naziva uredbe, ki se odslej glasi Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju Uredba).

Prehrana med delom

V skladu z 2. členom Uredbe je odslej najvišji plačila dohodnine oproščeni znesekpovračila stroškov za prehrano med delom 6,12 evra (prej 5,54 evra), za vsak dan, ko je delojemalec na delu navzoč štiri ure ali več, tako na delu v Sloveniji kot pri delu v tujini.

Če je delojemalec na delu deset ur ali več, se za ta dan, poleg povračila stroškov za prehrano med delom v skladu s prejšnjim odstavkom, v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva tudi povračilo stroškov za prehrano med delom do višine 0,76 evra (prej 0,69 evra) za vsako dopolnjeno uro na delu po osmih urah navzočnosti na delu.

Prevoz

Pri prevozu na delo in z dela se v primeru, ko delojemalec ne more uporabljati javnega prevoza na delo in je najbližje postajališče delojemalca od običajnega prebivališča oddaljeno več kot kilometer, v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza do višine 0,18 evra (prej 0,15 evra) za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in temu najbližjim postajališčem, oziroma med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela v Sloveniji ali v tujini.

Službena pot

Pri povračilih stroškov prevoza na službenem potovanju se v primeru, da delojemalec uporablja svoje prevozno sredstvo, ne všteva v davčno osnovo povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju do višine 0,37 evra (prej 0,29 evra) za vsak prevoženi kilometer.

Pri obračunu dnevnice za službeno potovanje v Sloveniji se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva dnevnica do višine:

- 21,39 evra (prej 15,02 evra), če traja službeno potovanje nad 12 do 24 ur,

- 10,68 evra (prej 10,68 evra), če traja službeno potovanje v Sloveniji nad 8 do 12 ur,

- 7,45 evra (prej 5,26 evra), če traja službeno potovanje v Sloveniji nad 6 do 8 ur.

Po novem četrtem odstavku 4. člena uredbe pripada fizični osebi, ki opravlja funkcijo člana volilnega odbora na podlagi predpisov o volitvah, povračilo stroškov dnevnice v višini 15 evrov.

Terenski dodatek

Terenski dodatek se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, če je izplačan delojemalcu, ki najmanj dva dni, ali v skladu s kolektivno pogodbo dve izmeni, zaporedoma dela in prenočuje zunaj kraja svojega običajnega prebivališča in zunaj kraja sedeža delodajalca do višine 4,49 evra na dan (prej 3,13 evra), če mu delodajalec zagotovi prehrano in prenočevanje.

Odpravnine ob upokojitvi

Po novem je največji znesek odpravnine ob upokojitvi, ki se ne všteva v davčno osnovo, 4.063 evrov (prej 3.443 evrov).

Še več člankov s področja davkov, računovodstva in financ

Mojca Kunšek, Ius Software

Preberite tudi:

28.10.2008