Podjetniki lahko uveljavljajo investicijsko olajšavo

Čas branja: 2 min
30.09.2008  08:44
Davčni zavezanec samostojni podjetnik lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 20 odstotkov vloženega zneska

Samostojni podjetniki bodo lahko že v letu 2008 izkoristili investicijsko davčno olajšavo, če bodo med drugim izpolnjevali pogoja, kot sta zaposlitev delavca vsaj tri mesece pred koncem davčnega obdobja in vlaganje v opremo, ki ni pohištvo ali računalnik.

Davčni zavezanec samostojni podjetnik lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 20 odstotkov vloženega zneska v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar ne več kot 20 tisoč evrov in največ v višini davčne osnove. Znižanje davčne osnove lahko znaša največ 10 tisoč evrov v davčnem obdobju vlaganja in 10 tisoč evrov v davčnem obdobju po obdobju vlaganja. Tako je po novem členu 66a zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki velja od 31. julija 2007, uporablja pa se od 1. januarja 2008.

Vsaj en zaposleni delavec

Pri tem mora davčni zavezanec izpolnjevati tudi zaposlitveni pogoj, in sicer mora imeti zaposlenega vsaj enega delavca za poln delovni čas:

- nepretrgoma v vsem davčnem obdobju vlaganja ali

- vsaj tri mesece pred koncem davčnega obdobja, če je delavec zaposlen za poln delovni čas nepretrgoma še najmanj eno davčno leto po letu vlaganja v investicijsko opremo, za katero uveljavlja znižanje davčne osnove.

Ne velja za pohištvo, pisarniško opremo in računalnike

Pri opredeljevanju opreme zakonske določbe med opremo ne vključujejo:

- pohištva in pisarniške opreme - razen računalniške opreme,

- motornih vozil - razen teh izjem:

- osebni avtomobili na hibridni ali električni pogon,

- avtobusi na hibridni ali električni pogon,

- tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI oziroma EURO V izjemoma za leto 2008.

Pri investicijah v opremo je zavezanec, ki ima sredstvo v lasti, izenačen z zavezancem, ki sredstvo pridobi na podlagi finančnega najema, kar pomeni, da lahko zavezanec, ki sredstvo pridobi na podlagi finančnega najema, znižuje davčno osnovo pod navedenimi pogoji.

Olajšava za pet let

Zavezanec lahko za neizkoriščeni del davčne olajšave znižuje davčno osnovo v prihodnjih petih letih po letu vlaganja, vendar zmanjšanje ne sme presegati 10 tisoč evrov v posameznem davčnem letu skupaj z zmanjšanjem za ta vlaganja v tekočem davčnem letu in največ v višini davčne osnove.

Prodaja po treh letih

Davčni zavezanec, ki je uveljavil investicijsko davčno olajšavo, ne sme odtujiti opreme ali neopredmetenega sredstva, za katero je uveljavljal investicijsko olajšavo v naslednjih treh davčnih obdobjih oziroma pred dokončnim amortiziranjem, če je to krajše od treh let, saj mora sicer v letu prodaje oziroma odtujitve opreme oziroma neopredmetenega dolgoročnega sredstva za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo. Enako velja tudi v primeru finančnega najema, če najemodajalec izgubi pravico do uporabe opreme.

Za odtujitev se šteje tudi prenehanje opravljanja dejavnosti zavezanca, če ne gre za prenos dejavnosti na novega zasebnika ali novo pravno osebo. Prav tako se poveča davčna osnova dohodka iz dejavnosti za tisto davčno leto, ko davčni zavezanec ni imel zaposlenega delavca v skladu z zakonskimi določbami.

Še več člankov s področja davkov, računovodstva in financ

Mojca Kunšek, Ius Software

Preberite tudi:

06.10.2008
07.10.2008
07.10.2008