Oglasno sporočilo

Mercatorjeva trgovska znamka - najboljše razmerje med kakovostjo in ceno

Čas branja: 1 min
21.05.2009  13:13

Z razvojem izdelkov lastne blagovne znamke želimo zadovoljiti potrebe čim širšega kroga kupcev, pri tem pa upoštevamo trende na trgu, življenjske stile in nakupne navade, načine preživljanja prostega časa in podobno. Uspešnost naših izdelkov in dodana vrednost za kupce potrjuje njihova kakovost in dostopnost, ki zagotavlja tudi vedno večji delež v prodaji.

Izdelke v vseh linijah skrbno izbiramo in razvijamo na podlagi povpraševanja potrošnikov, nakupnih navad, podatkov o prodaji ter na podlagi spremljanja razvoja prehranskih navad na referenčnih trgih.

10 let Mercatorjeve trgovske znamke

mercator reklama

Prvi izdelki trgovske znamke Mercator so bili uvedeni v Mercatorjevo prodajno mrežo v začetku leta 1999, trenutno imamo v Mercatorju že čez 2000 izdelkov trgovske znamke združenih v osmih linijah: linija Mercator, “črtasta” linija najugodnejših izdelkov, “Mizica, pogrni se!”, Zdravo življenje, Popolna nega, Pekarna Grosuplje, Lumpi in Ambient. Vsaka linija ima svojo zgodbo in značilnosti izdelkov, tako po vsebini kot dizajnu.

V splošnem velja, da so izdelki trgovske znamke med bolj prodajanimi v svoji blagovni skupini, vendar pa se delež prodaje zelo razlikuje med različnimi blagovnimi skupinami. Tako lahko npr. nek izdelek trgovske znamke Mercator doseže tudi do 80- odstotni delež prodaje v svoji blagovni skupini. Sicer pa imajo izdelki trgovskih znamk Mercator že 15% delež prodaje v market programu v Sloveniji, prodaja izdelkov "črtaste linije" pa je v zadnjem času porasla za 53%.

Med proizvajalci izdelkov trgovske znamke prevladujejo slovenski proizvajalci. Med njimi nastopajo tako večji, priznani, kot tudi manjši, med potrošniki manj znani proizvajalci. Vodilo pri izbiri proizvajalca pa sta vsekakor kakovost in cena izdelka.

Mercator reklama 2