Oglasno sporočilo

Mercator pomembno znižal cene izdelkom dnevne nakupne košarice

Čas branja: 2 min
25.09.2009  14:08

Cenovna strategija kot del družbene odgovornosti

Mercator je ne le med največjimi, ampak tudi med najsodobnejšimi trgovci v regiji, ki svoje ponudbo in storitve stalno prilagaja potrebam in željam kupcev. Koristi zanje zagotavlja predvsem z zelo široko in raznoliko ponudbo kakovostnih izdelkov za pravo ceno, tako da lahko vsak kupec najde najboljšo kombinacijo izdelkov glede na svoje potrebe in kupno moč. Mercatorjeve konkurenčne prednosti so tudi razvoj sodobne nakupne izkušnje v urejenih prodajalnah, dostopnost in razvejanost maloprodajne mreže, s katero je Mercator tako rekoč v vsaki soseski.

Ohranjamo kupno moč

Mercator s svojo cenovno politiko in naložbo v cene aktivno izboljšuje kupno moč slovenskih družin v času zaostrenih ekonomskih in gospodarskih razmer. V letu 2009 načrtuje Mercator v cenovno prilagoditev in koristi za kupce vložiti približno 8 milijonov evrov notranjih rezerv. Na osnovi dobrega poznavanja potreb in pričakovanj naših kupcev in njihovih nakupnih navad smo letos prilagodili cene več kot 3000 izdelkov, ki predstavljajo glavnino nakupov izdelkov vsakdanje rabe slovenskih gospodinjstev. Ob tem Mercator zagotavlja stalno kakovost teh izdelkov, saj se zaradi preudarnih nakupov ob manjši kupni moči ne smejo zmanjšati skrb za zdravje ter kakovost in varnost izdelkov. Poleg tega je Mercator uvedel 10% popust za upokojence in sklenil dogovor z ZSSS, ki prinaša članom ob plačilu s plačilno kartico ugodnosti ZSSS-DH dodatni 2% popust na celotno vrednost nakupa, 10% popust na izdelke iz posebej oblikovane košarice 20 izdelkov ter možnost koriščenja Posebnih Pikinih popustov. Ne gre torej za kratkoročne trženjske akcije, ampak za družbeno odgovorno delovanje v času upočasnitve gospodarstva. Mercator sredstva za trajno uravnavanje cen črpa iz optimizacije poslovnih procesov od energetske učinkovitosti, optimizacije zalog, informatizacija delovnih procesov. Še naprej bomo izvajali tudi vse aktivnosti za racionalizacijo poslovanja.

Mercator blažil podražitve

Že od jeseni 2008 smo v Mercatorju absorbirali del podražitev in so zato maloprodajne cene v Sloveniji rasle počasneje od nabavnih. Tudi raziskava Instituta za ekonomsko diagnozo in prognozo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru kaže na to, da je bil od januarja 2007 do avgusta 2008 indeks cen v Mercatorju za 4,97 nižji od indeksa cen identičnih izdelkov, ki jih spremlja SURS, in za 25,2% nižje od primerljivih cen izdelkov v Avstriji. Prav tako so bile cene aprila 2009 v Mercatorju v povprečju za 17,9% nižje od cen primerljivih izdelkov v Italiji.

mercatortrgovina.1253880418.jpg

Zvesti Mercatorjevi kupci so ob zagotovljenih in trajno znižanih cenah osnovnih izdelkov deležni še dodatnih ugodnosti in popustov ob plačilih s kartico Mercator Pika, ob tem pa imamo v Mercatorju še vrsto akcij in projektov, ki zadovoljujejo potrebe različnih segmentov kupcev, tudi cenovno najbolj občutljivih. Dober trgovec zna namreč tudi v obdobju gospodarske krize in racionalne potrošnje prisluhniti, česa si kupci res želijo, kaj so njihove prioritete, in z jasno, dolgoročno strategijo poiskati take rešitve, ki kupcem vlivajo optimizem in jim vračajo zaupanje v časih negotovosti. To je prednost, ki jo imajo pri kupcih močne blagovne znamke kot je Mercator, saj so upravičile zaupanje kupcev in svoje mesto na trgu.