Finančni načrt ni popis poslovnih želja

Čas branja: 1 min
08.07.2014  16:43
Finančni načrt je predvsem ocena finančnih posledic številnih različic poslovnega načrta, ki pa je ob določenih predpostavkah tudi uresničljiv.

Zagotovo bilance ne morejo biti za podatkovno podlago, ker bistva primerjalnih prednosti podjetja v bilancah ni. Tako meni Jožko Peterlin, finančni svetovalec v podjetju Smartfin, ki ima dolgoletne izkušnje na področju vodenja financ v podjetju, davčnega svetovanja in bančnega poslovanja. Peterlin je osrednji predavatelj na seminarju Poslovne akademije »Kako oceniti uresničljivost finančnega načrta posojilojemalca«, ki bo 30. septembra v prostorih GZS v Ljubljani.

Seminar je namenjen zaposlenim v bančnem sektorju.

Prijavite se lahko tukaj.

Financni-nacrt-th.1404832271.jpg.n.600px.jpg

"Najprej je potrebno kritično oceniti predpostavke, predvsem tiste glede prihodkov in kasneje možnih prejemkov. Običajno vsi poslovni načrti predvidevajo rast in povečevanje tržnega deleža. Prvi korak je ocena cenovne konkurenčnosti ob povečani količini ponudbe na trgu in pa kupne moči potencialnih kupcev. Že tu smo običajno zgolj na ocenah, » poudarja Peterlin.

Prva posledica uresničitve načrta rasti prodaje je povečana zadolženost, ki je odraz potrebnih investicij za odpravo ozkih grl ali pa celo naložba v novo nepoznano dejavnost, ki je sosedu menda prinesla poslovno srečo. Povečanje obratnega kapitala se običajno zgodi kot višja sila. Zaloge in terjatve se povečajo zaradi povečanega obsega posla in pa spremenjenih komercialnih pogojev kupcev.

"Če želimo prodati bistveno več, bodo kupci, kljub dobri storitvi ali blagu, pričakovali ugodnejše finančne pogoje. Učinkovitost financiranja se poslabša, odraža pa se po potrebnem dodatnem zadolževanju, ki pa je omejen z boniteto ali kapitalsko ustreznostjo podjetja. Tudi tega v bilancah ni. Negativen vpliv rasti na omejenem trgu so povečani stroški promocije, distribucije in pa dodatni popusti kupcem," pravi Peterlin.

Uresničevanje finančnega načrta je treba vsaj mesečno spremljati prek uresničevanja načrta denarnih tokov. Tudi tega v bilancah ni, ker govorimo o prejemkih in izdatkih in ne o pritokih in odtokih iz izkaza denarnih tokov skladno z računovodskimi standardi. Načrt denarnih tokov je eno najbolj primernih orodij vodenja v krizi, rasti ali drugih negotovih razmerah. "Banka včasih najbolj prispeva k preživetju podjetja, če mu ne da posojila," še poudarja Peterlin.

Več o seminarju si preberite tukaj.