Javni pozivi za dodeljevanje spodbud Eko sklada v letu 2015

Čas branja: 2 min
01.04.2015  14:42
Eko sklad je v leto 2015 vstopil z novimi nalogami, kot jih določa novi Energetski zakon in sprejeta Uredba o zagotavljanju prihrankov energije.

Obveščaj me o novih člankih:  

Določbe obeh aktov so vplivale na pripravo Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2015, sprejetje le - tega na Vladi RS pa je pogoj za objavo javnih pozivov. Temeljita priprava sprememb, ki bodo veljale dlje časa, je dober razlog za nekoliko kasnejšo objavo javnih pozivov, predvidoma v mesecu aprilu. Javni pozivi za letošnje leto bodo podobni preteklim, z nekaterimi spremembami.

svet-globus-evri-denar-dt.1427209876.jpg.n.600px.jpg

Nepovratna sredstva, ko bodo na voljo, lahko investitorji kombinirajo s kreditom Eko sklada po ugodni obrestni meri ( 3M euribor +1,5 % ), in sicer za: vgradnjo solarnega sistema, vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso,vgradnjo toplotne črpalke, priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, vgradnjo energijsko učinkovitega zunanjega stavbnega pohištva, toplotno izolacijo fasad in strehe ali stropa, vgradnjo ustreznega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, gradnjo ali nakup pasivne oz. skoraj nič energijske hiše, celovito energijsko obnovo hiše in nakup stanovanja v pasivni oz. skoraj nič energijski več stanovanjski stavbi.

>b>Na razpolago bodo nepovratna sredstva za trajnostno mobilnost, za nakup avta na električni pogon.

Poleg nepovratnih sredstev bodo na voljo tudi krediti z že omenjeno ugodno obrestno mero za:

Fizične osebe:

Poleg omenjenih, kjer se lahko kombinirata kredit in nepovratna sredstva, so na voljo še krediti za različne ukrepe na področju varstva voda in učinkovite rabe vode ter ravnanja z odpadki. Doba vračila kredita je do 10 let. Kreditni postopek se po pridobitvi odločbe o dodelitvi pravice do kredita s strani Eko sklada, izpelje na poslovalnici Banke Koper, kjer se plača stroške odobritve kredita in zavarovalna premija.

Pravne osebe:

Poleg različnih ukrepov varčevanja z energijo in prehoda na obnovljivi vir energije bodo predmet kreditiranja naložbe na področju varstva voda in učinkovite rabe vode ter učinkovito ravnanje z odpadki. Doba vračila kredita je do 15 let z enoletnim moratorijem. Kreditna pogodba se sklene na Eko skladu. Kredit se zavaruje na več načinov, tudi z zastavo nepremičnega in premičnega premoženja, ki se uredi pri notarju.

Kreditiranje občin: V preteklem letu je bilo porabljeno največ kreditnih sredstev občinam za dokončanje projektov, kjer je bilo že zagotovljeno delno financiranje s strani EU - vodovodi, kanalizacije in čistilne naprave, nekaj jih je bilo odobrenih za energijsko obnovo javnih stavb, zlasti šol.

Za nemoteno delo in hitro rešitev zlasti vlog za pridobitev nepovratnih sredstev pa je potrebno pravilno pristopiti k oddaji vloge, kot tudi sami izvedbi ukrepa. Izkušnje preteklega leta kažejo, da je še vedno preveč nepopolnih vlog, ki kradejo čas našim sodelavcem in predvsem tistim, ki še čakajo v vrsti na obdelavo svoje vloge. Še težje pa je, če je treba vlogo zaradi napake v postopku kandidiranja ali kasnejše neustrezne izvedbe zavrniti in s tem investitorju ne izplačati pričakovanih sredstev.

Zatorej spremljajte spletne strani Eko sklada, posvetujte se z dobavitelji in izvajalci, povprašajte energetske svetovalce v okviru mreže ENSVET - obrestovalo se vam bo. Predvsem pa NIČESAR ŠE NE DELAJTE, preden ne oddate vloge. Zberite dokumentacijo, predračun, poslikajte staro stanje..... ODDAJTE POPOLNO VLOGO......nato pa veselo na delo. Ob zaključku pa predvsem pošljite fotografije novega stanja, izjavo o zaključku del, račun in dokazilo o plačilu računa. Torej, pogumno v naložbe z okoljskimi učinki in zlasti naložbe, ki zmanjšujejo rabo energije! Eko sklad vam bo nudil strokovno in finančno pomoč.