Imate terjatev, pa ne veste kako do poplačila?

Čas branja: 1 min
17.07.2015  12:49
Poznavanje številnih pravnih oblik lahko prispeva k učinkovitejši izterjavi ali zavarovanju terjatev

Obveščaj me o novih člankih:  

Unovčenje in zavarovanje terjatev pri poslovanju so še posebej pomembni v okolju z visoko stopnjo plačilne nediscipline. Zaradi nepravočasnega poravnavanja obveznosti pa je unovčevanje terjatev izjemno oteženo. Na seminarju Poslovne akademije 31. avgusta v prostorih GZS vam bomo predstavili institute učinkovitega unovčevanja terjatev, kot so cesija, asignacija, kompenzacija ter konverzija terjatve v kapital. Pojasnili pa bomo tudi institut izvršnice v praksi, njeno izpolnjevanje in unovčevanje.

Prijavite se lahko tukaj.

bankovci-ss.JPG-1000px.1436193483.JPG.n.600px.jpg

»Izvršnica je v praksi vedno učinkovitejši institut zavarovanja terjatev, njena izdaja pa na prvi pogled razmeroma enostavna, stroškovno ugodna. Vendar je potrebna visoka stopnja previdnosti glede njenih formalnih bistvenih sestavin,« pojasnjuje predavateljica Sanja Savič iz Deloitte Slovenija. Pravi tudi, da nemalokrat unovčitev terjatve ni edina optimalna rešitev, zato se boste na seminarju seznanili z osnovami izvršilnega postopka in postopki zavarovanja terjatev, pojasnili, katere listine sodijo med verodostojne listine in katere med izvršilne naslove, in predstavili možnosti pridobivanja podatkov o dolžnikovem premoženju.

»Pojasnili bomo vse glede ugovora dolžnika in nadaljevanju izvršilnega postopka v pravdnem postopku. Izpostavili bomo smiselnost ustreznih pravnih podlag ob samem sklepanju pravni poslov. Pojasnili bomo postopanje po pravnomočnosti sklepa o izvršbi v primeru neuspešnosti poplačila obveznosti," pravi Savičeva.

Na seminarju boste izvedeli tudi o zakonski podlagi za izpodbijanje dolžnikovih dejanj, časovne okvire in sodno prakso, kot tudi začasno odredbe in uspešnost le-te v praksi. Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki je začela veljati julija, prinaša tako novosti glede omejitev izvršbe na veteranski dodatek, glede večjega obsega predmetov oziroma prejemkov izvzetih iz izvršbe, in glede stroškov storitev izvrševalcev sklepov o izvršbi.

»Pregledali bomo temeljne institute Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

iz vidika terjatev, njihov praktični vidik, ter postopke uveljavljanja terjatev. Izpostavili bomo posebnosti terjatev ter kako vnaprej pridobiti boljši položaj terjatve v morebitnem stečajnem postopku. Postopki po omenjenem zakonu namreč vplivajo tudi na pred tem uveljavljane terjatve, na primer v izvršbi, pravdnem postopku. Seznanili vas bomo tudi, na katere terjatve in kako pravno učinkuje začetek posameznih postopkov in njihova potrditev," pojasnjuje predavateljica Sanja Savič.