5 nasvetov za določanje transfernih cen

Čas branja: 1 min
02.03.2016  07:00

Kako bi morala podjetja določati transferne cene?

5 nasvetov za določanje transfernih cen

Čez teden dni, 9. marca, bo v Ljubljani potekal seminar s področja transfernih cen. Pred seminarjem smo za 5 kratkih nasvetov, kako bi morala podjetja oblikovati transferne cene, prosili predavateljico mag. Barbaro Guzina, samostojno davčno svetovalko v družbi Guzina Kavšek svetovanje, ki je izkušnje pridobivala pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini.

Mag. Barbara Guzina svetuje:

1. “Pri določanju transfernih cen izhajajte iz ekonomske logike, najprej se vprašajte, kako bi določili cene, če bi pred vami stala nepovezana oseba. ”

2. “Če bi želeli odobriti tudi določene popuste, se ponovno vprašajte, ali so takšni popusti kadarkoli odobreni tudi nepovezanim osebam in pod kakšnimi pogoji. ”

3. “Če se transferna cena razlikuje od cene, ki se oblikuje za primerljive proizvode ali storitve med nepovezanimi osebami, se vprašajte, ali znate razlike logično pojasniti. ”

4. “Imejte v mislih, da so cene lahko primerljive, če so tudi okoliščine transakcije primerljive. ”

5. “Šele ko ceno oblikujete s poslovnega vidika, se vprašajte, katero metodo za oblikovanje transfernih cen ste dejansko uporabili. ”

Izčrpnejše nasvete ter več informacij o poslovnem in davčnem vidiku transfernih cen ter pripravi dokumentacije bodo pridobili udeleženci seminarja v organizaciji Akademije Finance, na katerega je še vedno mogoča prijava: akademija.finance.si.