Najpogostejše napake prijaviteljev za črpanje sredstev

Čas branja: 1 min
07.03.2016  07:00

13 najpogostejših napak, ki jih izpostavlja Beno Stern

Najpogostejše napake prijaviteljev za črpanje sredstev

Beno Stern, MBA, je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU in projektnega managementa evropskih projektov ter direktor podjetja Infinita. Svoje bogate izkušnje bo 15. marca delil z udeleženci seminarja ABC črpanja nepovratnih sredstev za raziskovalne, razvojne in inovacijske projekte v Sloveniji in Bruslju, ki bo potekal v Grand hotelu Union v organizaciji Akademije Finance.

Prosili smo ga, da z nami deli nekatere najpogostejše napake prijaviteljev na razpise za črpanje nepovratnih sredstev. Strnil jih je v 13 točk: 

1. Nimajo vizije in strategije razvoja, projektne ideje nastajajo stihijsko.

2. Ne poznajo sektorskih politik, usmerjevalnih dokumentov na področju svoje dejavnosti.

3. Priprave projektov se lotevajo v prekratkem roku.

4. Projekti so namenjeni financiranju fiksnih stroškov poslovanja ali pa so »alibi projekti«.

5. Projektna ideja ne temelji na reševanju »problemov« in ni usklajena z ukrepi, ki jih predvidevajo evropske politike.

6. Prijavitelji ne uporabljajo strokovnih terminov in ustreznega besednjaka.

7. Prijavitelji pišejo posplošeno in premalo fokusirano in strokovno.

8. Velikokrat ne upoštevajo omejenosti količine besedila ali števila razpoložljivih strani.

9. Nenatančno berejo navodila in se ne držijo navodil, pišejo po svoje, zgrešijo datum ali uro oddaje.

10. Projektne dokumentacije ne opremljajo z risbami, velikokrat je obličnost slaba.

11. V pripravo projekta ne vključujejo projektnih partnerjev.

12. Prijavitelji prevrednotijo projektni proračun ali pa predimenzionirajo predvidene aktivnosti.

13. Premalo pozornosti namenjajo načrtovanju trajnosti in učinkov projektnih rezultatov, prav tako tudi izkoriščanju in trženju projektnih produktov ali storitev.

Obširnejši intervju z Brunom Sternom si lahko preberete tu