Kako spremeniti ravnanje ljudi z energijo?

Čas branja: 2 min
15.03.2016  06:00  Dopolnjeno: 15.03.2016 06:54

Na Dneve energetikov prihaja nevroznanstvenik Beau Lotto

Kako spremeniti ravnanje ljudi z energijo?

»Ljudje smo pri energetski učinkovitosti eden od ključnih dejavnikov in kljub nakupu energetsko učinkovitih naprav ne bomo prav veliko dosegli, če ne bomo znali spodbuditi zaposlenih k energetsko učinkovitemu ravnanju,« pravi Barbara Petelin Visočnik iz Centra za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožefa Stefana. Prav to dejstvo je partnerja konference Dnevi energetikov, časnik Finance in Inštitut Jožef Stefan, vodilo pri izbiri osrednjega govorca te aprilske konference, znani pa so tudi že preostali njeni programski sklopi.

Lotto o metodah za doseganje sprememb v človeškem ravnanju

»Naše dojemanje izrazito zaznamujejo izkušnje in ravnanja, zato se srečujemo z velikim izzivom, kako uspešno spreminjati našo miselnost in ustaljene vedenjske vzorce,« dodaja vodja centra Stane Merše in nadaljuje: »Beau Lotto nam bo zelo ilustrativno in prepričljivo predstavil osnovne mehanizme delovanja človeškega dojemanja in posledično našega ravnanja ter na praktičnih primerih prikazal učinkovite pristope in metode za doseganje sprememb v našem ravnanju. Obdelali bomo nekaj praktičnih primerov ravnanja z energijo in se pri tem tudi zabavali, za kar zna predavatelj dobro poskrbeti.«

Beau Lotto je doktoriral iz filozofije - psihologije na edinburški univerzi. Specializiral se je za raziskave dojemanja. Na University College London (UCL) predava nevroznanost, od leta 2006 je tam izredni profesor. Lotto je predaval tudi na Harvardu in na drugih univerzah, vladam, bankam in med drugim tudi dvakrat na dogodku TEDx.Sodeluje tudi z umetniki in modnimi oblikovalci ter s svojim delom briše meje med znanostjo in umetnostjo. Njegova organizacija Lottolab je dve leti delovala v londonskem Science Museum, najbolj znanem znanstvenem muzeju na svetu. V svojih raziskavah se osredotoča na dojemanje, zanima ga, kako ljudje vidijo svet okoli sebe. V Lottolabu opravljajo raziskave in poskuse, po katerih nastajajo znanstvene razprave, objavljene v najbolj priznanih znanstvenih revijah.

2015-04-21-Dnevi-energetikov-5105-56e7a2f1f188d.jpg
Dnevov energetike se vsako leto udeleži približno 300 energetskih managerjev

Dobri primeri, trendi in prihodnost

Na Dnevih energetikov bo govora tudi o Tovarnah prihodnosti, pri čemer bomo poleg slovenskim prisluhnili tudi primeru najsodobnejšega proizvajalca barv v Evropi. Udeleženci bodo spoznali mnoge primere industrijske energetske učinkovitosti v praksi ter se poglobili v prihodnost energetske obnove stavb – s tehnološkega, regulatornega in finančnega vidika. Program bo ponudil tudi vpogled v preteklost, v razumevanje preteklih svetovnih trendov in aktualnega dogajanja na področju učinkovitega ravnanja z viri, ilustriranih na konkretnih rešitvah v industriji in drugih sektorjih, predstavljena pa bo tudi sploh prva raziskava energetske učinkovitosti v industriji Slovenije, Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine, ki je med drugim identificirala tudi glavne ovire in spodbude za naložbe v energetsko učinkovitost pa tudi pomen človeškega vedenja za doseganje energetske učinkovitosti, ki se ga podjetja v regiji vse bolj zavedajo.

Konferenca se bo zaključila s sekcijo o trajnostnem zasuku v energetiki, v kateri bo predstavljena celovita vizija tranzicije v energetiki  ter vloga sistemskega operatorja električnega omrežja v njej,  podala pa bo tudi najnovejše smernice in tehnološke rešitve na področju uporabe vodika. Nenazadnje bo ta sekcija opozorila tudi na prihodnost podpor za proizvodnjo električne energije, konkretneje na spremembe podporne sheme OVE in SPTE ter portal Trajnostna energija.

Več o celotnem programu tradicionalne konference Dnevi energetikov ter vrhunskih mednarodno priznanih predavateljih si lahko preberete na spletni strani konference

Bliža se rok za oddajo prijav za Energetske nagrade

Še do vključno srede, 16.marca, so mogoče tudi prijave za Energetske nagrade, katerih prejemniki bodo prav tako predstavljeni na konferenci.Več informacij o nagradah ter prijavne obrazce najdete na strani razpisa