Oglasno sporočilo

Višje nepovratne finančne spodbude Eko sklada

Čas branja: 3 min
31.03.2016  22:16  Dopolnjeno: 31.03.2016 22:43

Višje nepovratne finančne spodbude Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za obsežnejšo energijsko obnovo stanovanjske stavbe

Višje nepovratne finančne spodbude Eko sklada

4. marca letos je Eko sklad v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil javni poziv 37SUB-OB16 za dodeljevanje nepovratnih sredstev za nove naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti v stanovanjskih stavbah. Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 15,8 mio EUR, pri čemer je 2,8 mio EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih za višje spodbude nekaterim ukrepom pri obnovi starejših stanovanjskih stavb na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Za razliko od lani so predmet javnega poziva nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije za nove naložbe, in v okviru istega javnega poziva tudi višje spodbude za nekatere nove naložbe v starejših stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Predmet spodbujanja so naslednji ukrepi:

 • vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
 • vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
 • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
 • priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,
 • vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi,
 • toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 • toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,
 • gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 • celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 • nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, obnovljeni v skoraj nič-energijskem razredu.

Pogoji in kriteriji za ukrepe, ki so predmet spodbud, so določeni tako, da omogočajo pridobitev spodbude le za nakup in vgradnjo visoko učinkovite opreme in naprav ter kakovostnih materialov z ustrezno toplotno prehodnostjo oziroma prevodnostjo, hkrati pa spodbujajo vgradnjo naravnih materialov. V primerjavi z lanskim letom se tehnični kriteriji niso spreminjali, razen pri toplotnih črpalkah zaradi uveljavitve novih predpisov.

Precej višje so spodbude za obsežnejše obnove starejših stanovanjskih stavb

Skladno z Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb so spodbude Eko sklada bolj usmerjene in višje za obsežnejšo energijsko prenovo stavb. Tako so spodbude za izvedbo le enega ali dveh posamičnih ukrepov v eno in dvostanovanjskih stavbah oziroma v posameznih stanovanjih nižje (do 20 % priznanih stroškov naložbe) v primerjavi s preteklimi leti (do 25 % priznanih stroškov naložbe), precej višje pa so v primeru obsežnejše obnove starejših stanovanjskih stavb, in sicer za izvedbo najmanj treh ukrepov hkrati. V tem primeru se izračunani znesek nepovratne finančne spodbude, kot je opredeljena za posamezni ukrep, poveča za polovico, a ne sme znašati več kot 30 % priznanih stroškov naložbe oziroma ne več kot 50 % priznanih stroškov naložbe pri izvedbi določenih naložb na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Za izvedbo določenih ukrepov še vedno velja javni poziv iz 2015

Za izvedbo določenih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije pri obnovi tri ali večstanovanjskih stavb (toplotna izolacija fasade in toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru) pa še vedno velja do objave zaključka javni poziv iz leta 2015 z oznako 30SUB-OB15. Za socialno šibke upravičence spodbuda po tem javnem pozivu znaša 100 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Nov javni poziv za nove skupne naložbe energijske obnove večstanovanjskih stavb, ki je še v pripravi, zaradi omejenih sredstev Sklada za podnebne spremembe predvidoma ne bo omogočal dodeljevanja višjih nepovratnih finančnih spodbud za naložbe na degradiranih območjih.

Pridobitev ugodnega kredita in nepovratnih sredstev za isto naložbo

Eko sklad ponuja investitorjem občanom možnost najema ugodnega kredita in pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb in javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev. Obrestna mera kreditov je trimesečni EURIBOR + 1,5 %, efektivne obrestne mere pa so objavljene v besedilu trenutno veljavnega javnega poziva 51OB14.

Vsi javni pozivi so objavljeni v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Eko sklada, kjer je na voljo tudi dokumentacija za prijavo.

Avtor: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad