Oglasno sporočilo

Družba BTC z manj energije do »energetskih presežkov«

Čas branja: 1 min
07.04.2016  06:43  Dopolnjeno: 07.04.2016 06:50

Prihodnost gospodarskega razvoja je neločljivo povezana s trajnostnimi načeli. To zavedanje je dozorelo tudi v družbi BTC, ki pod okriljem poslovnega stebra Misija: Zeleno ustvarja zelene poslovne priložnosti in srčne zgodbe, povezane z družbeno odgovornostjo, okoljevarstvom, zeleno energijo in energetsko učinkovitostjo.

Družba BTC z manj energije do »energetskih presežkov«

Globalni razvoj se odvija v smeri prehoda v nizkoogljično družbo, raba obnovljivih virov energije in energetska učinkovitost pa postajata vse bolj pomembni za sedanjo in prihodnje generacije. »A bivati in ustvarjati na okolju prijazen način ni oddaljena prihodnost. Je izziv sedanjosti in temelj strategije razvoja družbe BTC do leta 2020,« pojasnjuje Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC.

Iskanje inovativnih zelenih tehnologij, investicije v energetsko infrastrukturo in ozaveščanje o odgovorni rabi energije so visoko uvrščene aktivnosti na trajnostni agendi družbe BTC. Ta je v sodelovanju s partnerji v energetski bilanci za leto 2015 pod črto ponosno zapisala: prihranek 2.269.876 KWh energije zaradi učinkovite rabe, proizvodnja 1.785.812 kWh zelene energije iz obnovljivih virov, znižanje emisij ogljikovega dioksida za 2.857.882 kilogramov in izvedba 28 energetskih projektov, med katerimi izstopa nov trajnostni sistem za ponovno uporabo in prenos toplotne energije iz podjetja Julon v Vodno mesto Atlantis.

1-5705e6876185f.png
Pozitivni okoljski vplivi, ki jih prinaša projekt ogrevanja Vodnega mesta Atlantis z industrijsko odpadno toploto podjetja Julon
 

Spodbujanje odgovornega okoljskega delovanja ostaja ambiciozno poslanstvo družbe BTC tudi v prihodnje. Podpora konference Dnevi energetikov predstavlja priložnost za izmenjavo znanj, dobrih praks ter vzajemno spodbujanje za ustvarjanje »energetskih presežkov« za zeleni jutri.