Oglasno sporočilo

Sistematično izvajanje procesa izterjave

Čas branja: 2 min
21.04.2016  07:34  Dopolnjeno: 21.04.2016 07:44

Plačilna nedisciplina je že vrsto let sestavni del poslovne prakse, njene posledice pa čutimo pravzaprav na vseh področjih našega življenja. Med drugim je to tudi posledica upnikov, ki svojim strankam, zaradi strahu pred izgubo, še vedno omogočajo predolge plačilne roke. Slovenci smo namreč v evropskem merilu glede dolžine plačilnih rokov že nekaj let prav na dnu lestvice. 

Sistematično izvajanje procesa izterjave

Vsekakor so v prednosti podjetja, ki lahko z internimi instrumenti zmanjšujejo neplačane terjatve (izklop električne energije, vode…), pri čemer pa je kljub temu potrebno poskrbeti za že zapadle in neplačane terjatve, ki so nastale pred izklopom.

Učinkovit proces izterjave terja veliko strokovnega znanja in še več izkušenj. Da bo postopek resnično učinkovit in kar se da enostaven ter hiter, je v podjetju nujna sistematičnost, kar pomeni, da si mora vsako podjetje izdelati scenarij izterjave tako za posamezne vrste terjatev, kakor tudi za posamezne tipe dolžnikov. Hkrati je potrebno optimizirati vse delovne procese in to dosledno upoštevati.  Za učinkovito izterjavo je bistvenega pomena, da stranko začnemo opominjati že zelo zgodaj, najbolje, takoj po valuti zapadlosti. V nadaljevanju sledijo pisni opomini, katerih interval pošiljanja ne sme biti daljši od štirinajst dni, kar velja za terjatve z enoletno zapadlostjo. V primeru, da terjatev še vedno ni izterjana, sledi izvršba brez odlašanja.

Priporočljivo je, da podjetja, ki ne razpolagajo z zadostnimi in dovolj usposobljenimi kadrovskimi viri za učinkovito izterjavo, poiščejo in vzpostavijo sodelovanje z zunanjo agencijo. Modeli provizioniranja z zunanjimi agencijami temeljijo običajno na realizaciji izterjave, kar pomeni, da z njimi ni nepredvidenih stroškov. Izvajanje izterjave pri zunanji agenciji poteka na profesionalni ravni, predvsem pa ima  močan psihološki učinek na dolžnika.

V  podjetju PROHIT, specializirani agenciji za celovito upravljanje terjatev, nudimo celovite storitve izterjave, ki bodo vplivale na izboljšanje denarnega toka in zvišanje učinkovitosti izterjave. Delujemo v skladu z internimi etičnimi standardi in se trudimo, da pri naročniku ustvarimo zaupanje v kvaliteto našega dela, hkrati pa si naročnik, v svojem okolju, ustvari boljšo delovno klimo, z manj stresa, z boljšimi rezultati, predvsem pa z bolj zadovoljnimi zaposlenimi. Sodobna informacijska tehnologija, ki je plod lastnega razvoja nam omogoča, da lahko postopke izterjave izvedemo optimalno učinkovito in uspešno, predvsem pa, da naročnikom omogočamo, njihovim potrebam, prilagojene rešitve. V obeh procesih program omogoča avtomatsko kreiranje različnih poročil za potrebe vodstva. V kolikor podjetje razpolaga z lastnimi kadrovskimi potrebami, lahko programsko aplikacijo za predsodni in sodni proces izterjave tudi tržimo v obliki najema ali prodaje.

Slika-Angelca-571866337be5f.jpg
V podjetju PROHIT nudimo celovite storitve izterjave, ki bodo vplivale na izboljšanje denarnega toka in zvišanje učinkovitosti izterjave.

Storitve, ki jih ponujamo

Izvensodna izterjava - gre za sistematično izvajanje v naprej  izdelanega scenarija izterjave oziroma za izvajanje zaporednih korakov večkratnega pisnega opominjanja in telefonskega klicanja, ki se izvaja iz lastnega klicnega centra in deluje od 8.ure zjutraj do 19.ure zvečer. V tej fazi pridobivamo dodatne informacije o dolžniku ter sklepamo dogovore o obročnem plačilu dolga. Običajno se v tej fazi odpravijo številne formalnosti, ki so razlog za neplačljivost, hkrati pa stranko obveščamo o vseh posledicah v primeru neplačila. Delo nam olajša uporaba programske aplikacije, ki omogoča avtomatsko klicanje,  zagotavlja preglednost, sledljivost in transparentnost vseh aktivnosti, ter nas opozarja na planirane aktivnosti, ki jih moramo izvesti po dogovoru s stranko (npr. poklicati stranko en dan po prejemu osebnega dohodka…). 

Sodna izterjava  - po zaključenem predsodnem postopku lahko za primere, ki niso poplačani, pričnemo z izvajanjem postopka sodne izterjave tako za pravne kot fizične osebe. Poleg izvršilnega postopka, za vas lahko izvedemo tudi vse pravdne in insolvenčne postopke ter osebne stečaje. Torej, dolg poskušamo izterjati preko vseh možnih in dopustnih postopkov. Postopki se izvajajo v programski aplikaciji, ki vsebuje številne module kot so: samodejno kreiranje dokumentov, izračun stanja dolga, izdelava poročil, napredni brskalnik, itd.

Naročnik je povezan s programsko aplikacijo, s čimer mu je zagotovljena direktna komunikacija z izvajalcem ter aktiven nadzor nad celotnim izvajanjem procesa.

Torej, sedaj se vam ni potrebno več ukvarjati z neplačniki, izgubljati živcev z dolžniki ter svojega časa in denarja.  Izterjavo neplačanih terjatev lahko v celoti zaupate nam in poskrbeli bomo, da bodo vaše terjatve čimprej poplačane. Plačilo storitev temelji izključno na realizaciji, v postopku sodne izterjave je vaš strošek le sodna taksa, ki jo, v primeru plačila, prejmete nazaj.

Ne odlašajte, pokličite nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vas. Kontaktirajte nas: www.prohit.si, izterjave@prohit.si, info@prohit.si,  040 451 562, 08 200 37 80