Oglasno sporočilo

Garancije na poziv v Abanki so pripravljene tudi »po meri« družinskih podjetij

Čas branja: 1 min
09.06.2016  06:21

Bančna garancija je zelo primeren instrument zavarovanja pred različnimi tveganji. Je nepreklicna, samostojna obveznost banke – garanta nasproti upravičencu po garanciji, da mu bo v primeru nalogodajalčeve neizpolnjene pogodbene obveznosti plačala garancijski znesek na prvi poziv.

Garancije na poziv v Abanki so pripravljene tudi »po meri« družinskih podjetij

Ustrezno pripravljena garancija nudi najboljše možno zavarovanje katerekoli pogodbene obveznosti. Uporabimo jo lahko v pogodbenih razmerjih med poslovnimi subjekti, prav tako pa tudi pri vseh oblikah obligacijskih razmerij. Široka možnost uporabe eksponentno povečuje obseg izdanih garancij v svetovnem merilu, na drugi strani pa predstavlja povečevanje tveganj za naročnike garancij, če garancija ni izdana za pravi namen.

Področje bančnih garancij urejajo Enotna pravila za garancije na poziv, ki jih je izdala Mednarodna trgovinska zbornica.

V Abanki se trudimo, da je vsaka izdana garancija narejena po meri (tailor-made), se pravi, da povsem odgovarja potrebam komitenta. Ne glede na to, ali ste fizična ali pravna oseba, ali potrebujete garancijo za zanesljivost plačila pri izvedbi sanacije strehe, ali za zavarovanje pravočasnosti izvoza vaše opreme, vam bomo v Abanki pripravili garancijo, ki bo ustrezala namenu. Najbolj slikovit primer uporabe garancije je iz ZDA, v katerih je eden izmed staršev sinu obljubil nagrado ob uspešno končanem šolanju. To obljubo je zavaroval celo z izdajo standby akreditiva, ki je ameriška izpeljanka bančne garancije.

Če ste komitent Abanke in od svojega partnerja pričakujete garancijo v svojo korist, vam bomo strokovno svetovali pri izpeljavi posla. Vsem drugim, ki potrebujete ta bančni produkt, pa bomo poslovanje z garancijami z veseljem predstavili.

 

ABANKA D.D.