V EY razumemo družinska podjetja

Čas branja: 2 min
09.06.2016  10:00

Pogovor z Mojco Emeršič, vodjo projekta družinsko podjetništvo v EY Slovenija.

V EY razumemo družinska  podjetja

Več iz teme:  
Obveščaj me o novih člankih:  
Mojca Emeršič dodaj
Ford dodaj
Lidl dodaj
BMW dodaj

Pred 4. konferenco o družinskem podjetništvu, ki bo 15. junija letos, smo se o posebnostih slovenskega družinskega podjetništva pogovarjali z Mojco Emeršič, vodjo projekta družinsko podjetništvo v EY Slovenija. 

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave in tudi prakse slovenskega družinskega podjetništva?

Oboje nam daje potrditev, da je družinsko podjetništvo ključni dejavnik trajnostnega gospodarskega razvoja. Družinska podjetja imajo drugače oblikovane cilje, kot tista z razpršenim lastništvom, saj so pogosto usmerjena v dolgoročen in stabilen razvoj, ne pa v kratkoročne učinke in hiter zaslužek.  Značilnost družinskih podjetij je tudi preplet treh svetov, družinskega, lastniškega in poslovnega, kar zaradi medsebojnih vplivov prinaša posebne izzive. Raziskava osvetljuje ključna vprašanja, hkrati daje širše sporočilo o pomenu družinskih podjetij, ki predstavljajo kar 83 % naših podjetij, zaposlujejo 70 % delovne sile in prispevajo 67 % dodane vrednosti. Vlogo EY Slovenija vidim zlasti v tem, da lahko družinskim podjetjem ponudimo čim bolj jasne odgovore in usmeritve na izzive.

Ali se slovensko družinsko podjetništvo bistveno razlikuje od globalnega?

Razlika med Slovenijo in drugim svetom, je najbolj očitna v daljši tradiciji družinskih podjetij, ki je v tujini pogosto tudi več kot stoletna. Prav ta tradicija je prispevala k nastanku nekaj največjih in najbolj uspešnih globalnih podjetij, kot so Lego, Ford, Lidl, BMW in številna druga – vsa so družinska podjetja. Kljub temu, da tudi v tujini po ocenah le 10 % podjetij »doživi« tretjo generacijo, pa jih je veliko takih, ki so preživela, se razvijala in uspešno vstopajo že v tretjo, četrto generacijo. Pri nas so sicer družinska podjetja še vedno pretežno v lasti prve generacije, 58% je takšnih, 37% jih že vodi drugi rod in 5 % tretji. Kar nakazuje, da v naslednjih letih lahko številna slovenska družinska podjetja pričakujejo izzive, povezane s prenosom podjetja na mlajšo generacijo. Sicer pa ugotavljamo še, da je pri nas razlika tudi v razumevanju pomena družinskih podjetij; smo pa veseli, da v zadnjem času tudi slovensko okolje vse bolj prepoznava pomen teh podjetij za gospodarstvo in delovna mesta. 

Mojca-Emersic-small-5758f27f2a561.jpg
Mojca Emeršič, vodja projekta družinsko podjetništvo, EY Slovenija: "Konferenca družinskega podjetništva je stičišče pomembnega segmenta našega gospodarstva, saj je po raziskavi EY Slovenija in Ekonomske fakultete v Ljubljani pri nas v družinski lasti kar 83% podjetij. Hkrati gre za srečanje najbolj stabilnega, vitalnega in trajnostno naravnanega dela gospodarstva, ki zaradi svojih posebnosti potrebuje specifično podporo.  Z  znanji in izkušnjami domačih strokovnjakov in kolegov, ki delujejo v naši globalni mreži, smo v EY Slovenija zanesljiv sopotnik našega družinskega podjetništva."

Kakšno podporo in pomoč družinska podjetja na poti svojega razvoja najbolj iščejo?

EY je vodilna družba na globalnem trgu v svetovanju in strokovni podpori družinskim podjetjem s skoraj stoletno zgodovino sodelovanja z najboljšimi in najbolj inovativnimi podjetji. S pomočjo globalnega centra odličnosti za družinska podjetja smo tudi v Sloveniji razvili celovito podporo, »razvojni DNK model«, ki podpira tako vprašanja nasledstva kot tudi finančne, organizacijske, davčne in druge vidike razvoja družinskega podjetja. Družinsko organizirana podjetja imajo vrsto prednosti, a so prav tako zelo občutljivi poslovni sistemi. Pri našem delu ne gre le za svetovanje in pomoč, saj veliko časa in energije vlagamo v promocijo in predstavitve dobrih praks družinskih podjetij, prav tako pa v Sloveniji uveljavljamo EY nagrado odličnosti za družinska podjetja. 

Več informacij o prijavi na brezplačno konferenco ter o njenem programu najdete na spletni strani www.druzinska.si/


Več iz teme: