Kakšne so pasti davkov in dokazovanja stroškov pri avtomobilih?

Čas branja: 4 min
09.06.2016  06:43  Dopolnjeno: 09.06.2016 06:48

Pogovor z Boženo Macarol in Rosano Dražnik o pasteh stroškov avtomobilov.

Kakšne so pasti davkov in dokazovanja stroškov pri avtomobilih?

Obveščaj me o novih člankih:  

Božena Macarol in Rosana Dražnik sta davčni in poslovni svetovalki z bogatimi izkušnjami. Božena Macarol je samostojna davčna svetovalka in zunanja svetovalka različnih zbornic ter sodna izvedenka za področje davkov in knjigovodstva, Rosana Dražnik pa je davčna svetovalka v mednarodni družbi LeitnerLeitner in kot predstavnica te družbe tudi članica VAT Expert Group pri Evropski komisiji. Svoje znanje si bosta prizadevali prenesti udeležencem prihajajočega seminarja Poslovne akademije Finance, ki bo pod naslovom Davki in dokazovanje stroškov avtomobilov, potekal 16. junija letos na Gospodarski zbornici Slovenije.

Lahko prosim bralce Akademije Financ opozorite na ključne posebnosti pri uporabi službenega vozila v zasebne namene?

Macarol:  Vozilo se lahko uporablja za zasebne namene na podlagi plačila najemnine, uporabnine (npr. rent-a-car) ali brezplačno. V brezplačno zasebno uporabo pa se lahko daje različnim osebam. Lahko ga uporablja v zasebne namene nosilec dejavnosti, lahko direktor ali lastnik družbe, njegovi družinski člani ali druge osebe. V vseh primerih je potrebno v skladu s 43. členom Zakona o dohodnini to uporabo ovrednotiti in obračunati ustrezno boniteto.

Če se uporaba vozila zaračuna, je pomembno to, ali se daje v najem povezanim osebam, ali drugim osebam. Če se zaračuna uporabnina povezani osebi (npr. sorodniku), mora biti izkazana v višini tržnih cen za enake ali podobne storitve.

Če se daje vozilo v lastno brezplačno uporabo nosilcu samostojne dejavnosti, bo potrebno ugotoviti delež kilometrov za zasebne namene in v enakem deležu odšteti sorazmerni del stroškov vozila, ki odpadejo na zasebne vožnje, saj takšni stroški niso davčno priznani. Pri  brezplačni uporabi povezanih oseb ali oseb, ki v družbi niso zposlene, je potrebno takšno uporabo obravnavati tudi kot osebni prejemek teh oseb. Če pa delodajalec odobri brezplačno uporabo vozila (tudi za zasebne namene) zaposlenemu, se od takšne uporabe obračuna boniteta.

Katere pa so ključne stvari, ki jih najpogosteje pozabljamo pri obračunavanju bonitet iz naslova uporabe vozila v službene namene?

Macarol: Osnova za obračun te bonitete se z leti znižuje. Nabavna vrednost osebnega motornega vozila vozila se tako v drugem letu zniža za 15 % in v naslednjih letih do vključno četrtega leta uporabe še vsako leto za 15 %. V petem letu uporabe se vrednost zniža še za 10 % in v naslednjih letih do vključno osmega leta uporabe še vsako leto po 10 %. V vseh naslednjih letih uporabe je nabavna vrednost vozila, ki se uporablja za izračun bonitete, enaka le 10 % začetne nabavne vrednosti. Določene so tudi nekatere posebnosti za primere, ko nekdo plačuje polno boniteto (takrat ni potrebno voditi evidence o prevoženih kilometrih) in če v zasebne namene prevozi mesečno manj kot 500 km.

Zakon navaja tudi dodatne okoliščine, ki vplivajo na povečanje in zmanjšanje osnove za izračun bonitete.  Če  gorivo za celotno uporabo vozila (službeno in zasebno) zagotovi in plača v celoti delodajalec, se v skladu s 43. členom ZDoh-2 znesek bonitete poveča za 25 %. To pomeni, da ima zaposleni v takem primeru boniteto v višini 1,875 % od nabavne vrednosti vozila, ki ga uporablja.

Če delojemalec s službenim vozilom mesečno prevozi manj kot 500 km v zasebne namene, se v skladu s 43. členom Zdoh-2 nabavna vrednost vozila zmanjša za 50 %.  Poudarjam tudi,  da je v davčni uredbi določeno, če ima posameznik pravico do uporabe službenega vozila v zasebne namene, pri tem pa mu tudi gorivo za zasebne vožnje zagotavlja delodajalec, ne more prejeti povračila stroškov prevoza na in z dela kot neobdavčen dohodek.

Ali se torej samostojnemu podjetniku splača kupiti službeno vozilo?

Macarol: Nakup osebnega vozila na račun podjetja s.p.-ja je odvisen od tega, ali podjetnik "potrebuje" več ali manj stroškov v zvezi z osebnim vozilom. Če jih želi imeti več,  mora pri uporabi tega vozila prevladovati poslovna raba. Na splošno velja, da se pri cenejših avtih splača obračunavati kilometrino, pri dražjih pa amortizacijo, vendar je končni izračun zelo subjektiven. Ker nosilec dejavnosti nima plače, ne more obračunati bonitete za uporabo službenega osebnega vozila v zasebne namene, zato mora voditi natančne evidence o vseh službenih in zasebnih poteh, za službene poti pa mora imeti tudi potne naloge.  Le na ta način bo  namreč upravičil prevožene kilometre za službene poti.

Na podoben način razmišlja tudi lastnik družbe, ki je v njej tudi zaposlen. Tudi v tem primeru  je potrebno ugotoviti, kaj je z vidika družbe in  uporabnika vozila ugodneje – ali obračun kilometrine ali obračun bonitete – eno ali drugo se lahko ugotovi le na podlagi izračunov.

Priprave potnih nalogov se večinoma ne lotevamo radi oziroma jih radi prihranimo za tik pred zdajci, če bomo le utegnili. Zakaj so tako pomembni?

Macarol: Potne naloge smo dolžni imeti tudi takrat, ko na podlagi službenih poti ne bomo prejeli povračila kilometrine ali dnevnic. Potni nalog na službeni poti je zlasti pomemben, če se med službeno potjo zgodi prometna nesreča, v kateri zaposleni (ali nosilec dejavnosti ) utrpi poškodbe. Če obstaja dokaz, da se je poškodba zgodila na službeni poti, ima zaposleni že od prvega dne odsotnosti z dela 100-odstotno bolniško nadomestilo v breme zdravstvenega zavoda. V nasprotnem primeru krije stroške bolniškega nadomestila do 30 delovnih dni delodajalec v svoje breme, zaposleni pa prejme največ 80-odstotno bolniško nadomestilo, saj se ne smatra, da je vzrok njegovi poškodbi nesreča pri delu.

Kakšne pa so ključne posebnosti pri nakupu/prodaji vozil iz tujine?

Dražnik: Kadar kupujemo vozilo v tujini je pomembno preveriti več dejavnikov, ki lahko pomembno vplivajo na končno ceno vozila. Tako je potrebno pri tem upoštevati pravila, ki veljajo za obračun DDV, saj se pogosto zgodi, da moramo tega plačati kupci v Sloveniji, nikakor pa ne smemo pozabiti niti na DMV, ki ga kupec vozil iz tujine vedno plača v Sloveniji. Pomembno je, da preden se odločimo za nakup vozila iz tujine poznamo te dejavnike.

Kaj pa, če smo v vlogi prodajalca?

Dražnik: Tudi kadar v mednarodni transakciji nastopamo kot prodajalci, je pomembno biti pozoren na DMV in DDV: da pravočasno vložimo vlogo za refundacijo DMV ter določimo pravilno DDV obravnavo, ki je odvisna od mnogo različnih dejavnikov. Pri tem je potrebno vedeti, da so lahko pod določenimi pogoji tudi fizične osebe, ki dobavljajo osebne avtomobile stare do 6 mesecev, zavezanci za DDV. Svetujem pa tudi posebno pozornost pri prodaji plovil in vozil v tretje države, saj v praksi opažamo veliko napak, ki lahko pripeljejo do tega, da prodajalec ne more uveljaviti oprostitve plačila DDV.

Več informacij o seminarju Davki in dokazovanje stroškov avtomobilov, na katerega je še vedno mogoča prijava, najdete na spletni strani seminarja.  

Pogovor z Boženo Macarol in Rosano Dražnik smo izvedli v marcu in ga na tem mestu ponovno objavljamo.