Družinski člani se pogosto niti ne zavedajo tveganj, ki jih prepletenost družinskih in lastniških odnosov prinaša

Čas branja: 2 min
11.06.2016  19:11  Dopolnjeno: 13.06.2016 08:31

Ustrezna ozaveščenost je predpogoj za predvidljiv in s tem stabilen razvoj lastniških in tudi družinskih odnosov, pravi Igor Pirc, direktor družbe Eudace in eden od predavateljev prihajajoče  4. Konference o družinskem podjetništvu.

Družinski člani se pogosto niti ne zavedajo tveganj, ki jih prepletenost družinskih in lastniških odnosov prinaša
Foto: Shutterstock

Več iz teme:  
Obveščaj me o novih člankih:  
Igor Pirc dodaj

Vstopanje in izstopanje posameznikov kot lastnikov, zaposlenih in članov družine je v družinskih podjetjih lahko zelo turbulentno obdobje. 4. Konferenca o družinskem podjetništvu, ki bo potekala 15. junija letos, bo nagovorila tudi ta vidik družinskih podjetij. Igor Pirc, direktor podjetja Eudace, bo predstavil nekaj nasvetov, kako ravnati v pogostih situacijah spreminjanja sestave lastništva družinskih podjetji. Mi smo ga za nasvet prosili že pred konferenco.

Gospod Pirc, s kakšnimi zagatami se družinska podjetja najpogosteje srečujejo zaradi prihajanja/odhajanja družinskih članov in kako je to drugače kot v podjetjih sicer?

Prihajanje ali odhajanje, če temu lahko tako rečemo, je že v vsakdanjem življenju proces, ki pomeni vzpostavitev novih razmerij med udeleženci. V družinskih podjetjih pogojuje vstop ali izstop iz kroga družine (bodisi, da gre za nastalo partnersko razmerje, ločitev, rojstvo ali smrt), ki lastniško obvladuje neko podjetje tudi potrebo po tem, da so tovrstne spremembe vnaprej predvidene in v okviru zakonskih pravil tudi ustrezno obvladovane.

Odgovore terjajo predvsem naslednja vprašanja, ki se pri tem pojavljajo:

  • Ustrezna ureditev poslovanja med družinskimi člani in družbo z davčnega vidika, saj pogosto obstaja položaja povezanosti, ki je podvržen posebni ureditvi s področja transfernih cen,
  • Nastanek skupnega premoženja na poslovnem deležu, če je družba ustanovljena v času trajanja zakonske zveze in delitev poslovnega deleža v primeru, da pride do razveze,
  • Prenos poslovnega deleža v primeru smrti lastnika podjetja predvsem z vidika ali se poslovni delež razdeli med vse dediče, ki so upravičeni do dedovanja poslovnega deleža ali samo na posamezne med njimi,
  • Dopustitev vstopa dediča v lastniško strukturo družbe in postavitev omejitev takemu vstopu,
  • Možnost odsvojitve poslovnega deleža osebam, ki niso člani družine,
  • Sodelovanje družinskih članov pri sprejemanju odločitev družbe, pri čemer je posebej izpostavljeno vprašanje kako ravnati, ko je kot imetnik poslovnega deleža vpisan samo en zakonec gre pa za skupno premoženje zakoncev.

Lahko z nami že pred konferenco na kratko delite nekaj najpomembnejših nasvetov v povezavi z odhajanjem in prihajanjem družinskih članov v družinsko podjetje?

Družinskim podjetjem svetujemo, da si predočijo, v katerih primerih bo vstop ali izstop družinskega člana v ali iz kroga družine vplival na delovanje in pravna razmerja v družinskem podjetju. Ko imajo pred seboj »zemljevid« tovrstnih situacij se lažje odločajo, katera področja so taka, ki jih želijo urejati oz. na katerih ne želijo, da bi jih doletela presenečenja. Iz izkušenj izhaja, da se družinski člani pogosto niti ne zavedajo tveganj, ki jih prepletenost družinskih in lastniških odnosov prinaša, zaradi tega je pomembno, da člani družine skrbijo tudi za ustrezno ozaveščenost, saj je le ta predpogoj za predvidljiv in s tem stabilen razvoj lastniških in tudi družinskih odnosov.


Več iz teme: