Oglasno sporočilo

Izkoristite prednosti mednarodne prisotnosti vaše banke

Čas branja: 1 min
18.06.2016  05:18  Dopolnjeno: 22.06.2016 16:46

Številna, zlasti večja slovenska podjetja, so že v obdobju pred gospodarsko krizo spoznala pomen intenzivnega prodora na tuje trge. Predvsem Srednja in Vzhodna Evropa je s političnim in gospodarskim razvojem ter odpiranjem trgov blaga, kapitala, dela in storitev precej pridobila na pomenu. Ponuja številne priložnosti ter velik in razvijajoč se trg. Poleg velikih izvoznih podjetij, prodira na tuje trge vedno več srednjih in malih podjetij, zlasti v ozkih tržnih nišah, kjer so lahko inovativni in fleksibilni.

Izkoristite prednosti mednarodne prisotnosti vaše banke
Foto: Shutterstock

Prodor na tuje trge zajema večino podjetniških funkcij; od oblikovanja jasne vizije, ciljev in strategije, do iskanja sinergijskih učinkov na področju nabave v primeru prevzema podjetja, povečanega obsega oz. selitve proizvodnje, drugačnih prodajnih poti, inovativnih marketinških prijemov in ne nazadnje ustrezne podpore izbranega finančnega partnerja. Močna mednarodna banka z razvejano mrežo lahko podjetje spremlja in podpira na vseh trgih, kjer je ali želi biti prisotno.

Prednost bančne skupine UniCredit je izmenjava in prenos dobrih poslovnih praks med 16 državami članicami Skupine, ki delujejo na rastočih trgih Sre­dnje in Vzhodne Evrope. Letos mineva 25 let prisotnosti UniCredit Bank na slovenskem trgu in prav toliko let odkar jim zaupa vse več strank. S svojimi storitvami podpirajo tako mednarodna podjetja, ki so prisotna na slovenskem trgu kot slovenska podjetja, ki želijo prodreti na tuje trge. S svojimi mednarodnim povezavami pa lahko pomagajo podjetjem pri vzpostavitvi poslovnih kontaktov s potencialnimi poslovnimi partnerji ter iskati investitorje doma in v tujini.

Draga-C-2-2--5764bd593414f.jpg
Draga Cukjati, vodja poslovanja s ključnimi strankami, UniCredit Banka Slovenija d.d.: »Internacionalizacija za slovenska podjetja ni več izbira temveč nujna. Pri prodoru v tujino vam lahko ponudimo razvejano mrežo kontaktov in znanje s 50 trgov, na katerih smo prisotni, v obliki informacij o stabil­nosti, kupni moči in plačilni disciplini v državi ter pomagamo z nasveti o struk­turiranju poslov in zavarovanjih pred poslovnimi tveganji

 

Spletna stran:

www.unicreditbank.si

Kontakt:

info@unicreditgroup.si

Brezplačna telefonska številka:

080 88 00