To so tri napake, zaradi katerih lahko ostanete brez subvencije

Čas branja: 2 min
15.09.2016  07:03  Dopolnjeno: 20.09.2016 20:05

Mnoge prijave na razpise za pridobitev sredstev so neuspešne že zato, ker ne izpolnjujejo vseh administrativnih pogojev. Po mnenju Bena Sterna, enega izmed največjih strokovnjakov s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU pri nas, je takšnih kar petina vseh prijav.  

To so tri napake, zaradi katerih lahko ostanete brez subvencije

Beno Stern, MBA, bo predaval na seminarju Kako do uspešne priprave evropskega projekta – administrativno, vsebinsko in finančno načrtovanje, ki bo potekal 28. septembra.


Več iz teme:  
Obveščaj me o novih člankih:  
Beno Stern dodaj
Stern dodaj
Bruno Stern dodaj

EU v skladu s strategijo »Evropa 2020« stavi na kreativne in inovativne projektne ideje ter jih nagrajuje z nepovratnimi sredstvi za razvoj, raziskave in inovacije. V evropskem finančnem okvirju 2014–2020 ima Slovenija na voljo 3,2 milijarde evrov za področje kohezije in približno milijardo za razvoj podeželja. Skupaj je to več kot štiri milijarde evrov na strani decentraliziranih programov, ki so na voljo za črpanje slovenskim podjetjem in institucijam za izvajanje projektov, s ciljem hitrejšega in učinkovitejšega razvoja ter konkurenčnejšega položaja na trgu.

Izjemna priložnost za naša podjetja in institucije torej, a mnogim prijavam spodleti že na samem začetku, iz administrativnih razlogov. »Nimam konkretnega podatka o zavrnitvi vlog iz administrativnih razlogov, je pa številka še vedno visoka, po moji oceni je vsaj 20 % vlog zato zavrnjenih,« pojasnjuje Beno Stern, ki smo ga - da bi opozorili na te napake -vprašali, na katere administrativne pogoje prijavitelji najpogosteje pozabljajo:

1 - Skladnost projektne ideje z razpisnimi pogoji. »Vloge ne oddamo na razpis, ki ne pokriva teme našega projekta ali ne predvideva tipa projekta, ki smo ga zasnovali, ter ciljne skupine. Pav tako se na razpis ne prijavljamo, če naša organizacija ne ustreza razpisnim kriterijem po tipu, velikosti, svoji tehnični, administrativni ali finančni sposobnosti, oziroma če se razpis ne sklada z zamislijo projektnega partnerstva ali samostojne vloge, višine predvidenega sofinanciranja ali je teritorialno omejena na področje, ki ga naš projekt ne pokriva,« poudarja Stern.

2 - Popolnost vloge. Vloga mora biti sestavljena iz vseh predvidenih elementov, opozarja Stern: »Gre za administrativni del s podatki o prijavitelju in partnerjih, konzorcij je sestavljen iz najmanj predvidenega števila partnerjev, povzetek projekta in finančna projekcija.  Potem je tu vsebinski del, sestavljen iz odgovorov na zastavljena vsebinska vprašanja, ki ne presegajo omejitve v znakih ali straneh, odgovore na etična vprašanja. Nenazadnje pa vlogo sestavljajo tudi zahtevane priloge in dokazila, ustrezno podpisana, v nekaterih primerih je potrebno tudi soglasje kake nacionalne institucije ali organa za potrditev upravičenosti sodelovanja.«

3- Pravočasna oddaja vloge v elektronski ali papirnati obliki. »Včasih je potrebno oboje in na to je potrebno biti pozoren, in v predvidenem številu kopij,« še dodaja Stern.

Beno Stern, MBA, eden izmed največjih strokovnjakov s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU in projektnega menedžmenta evropskih projektov v Sloveniji, bo znanje glede uspešnih priprav projektov delil z udeleženci seminarja Kako do uspešne priprave evropskega projekta – administrativno, vsebinsko in finančno načrtovanje, ki bo potekal 28. septembra. Vse podrobnosti o vsebinah in prijavi najdete na spletni strani seminarja.


Več iz teme: