Komentar

“Ta čas kliče po tem, da se izpostavimo in se osvobodimo predsodkov”

Čas branja: 2 min
16.09.2016  09:46
Razmišljanje prof. dr. Janeza Prašnikarja, programskega vodja Poslovne konference Portorož, o pomenu ključnih programskih poudarkov letošnje PKP.

Več iz teme:  
Obveščaj me o novih člankih:  

Bliža se osemnajsta po vrsti. Poslovna konferenca Portorož. Na njej obravnavamo pomembna gospodarska vprašanja, ki zadevajo Slovenijo, regijo Balkan in širši svet. Pričeli smo leta 1998 z vročo temo o privatizaciji (lastninjenju) slovenskih podjetij in nadaljevali z njihovo internacionalizacijo ter z umeščanjem balkanske regije v svetovno gospodarstvo. Sledilo so različne teme, kako izboljšati  položaj v Evropski uniji in v globalnem okolju. Nato je prišlo  do Velike recesije (Great Recession). Ta je slovensko gospodarstvo in širšo regijo močno prizadela. Kako najti pot iz nje na ravni celotnega gospodarstva, podjetij in posameznikov? PKP je vedno aktualna in postreže z zanimivimi govorci in z iskrivimi mislimi. Ima javnost, ki ji je mar, in ki se odziva na strokovne izzive.

Kaj bo na vrsti letos?

Velika recesija, ki ni navadna  kriza, je pustila globoke sledi v delovanju gospodarstev in posameznikov ter družbe kot celote. Pustila jih je tudi v ekonomski stroki. Prevladujoče pojmovanje o trgu in konkurenci kot o nevidni roki, ki naj bi vodila v največjo dobrobit posameznikov in družbe, je podvrženo resnim ugovorom. Globalizacija, kakor jo razumemo danes, ne prinaša koristi vsem. Tudi več menjave ni nujno vedno koristno. Države v razvoju nimajo ene same poti v gospodarsko rast. Možnih je več, kar predstavlja svojevrsten izziv vladam posameznih držav, širšim ekonomskim skupnostim in mednarodnim organizacijam. Liberalizacija in privatizacija, kot temeljna kamna t.i. Washingtonskega sporazuma, že nekaj časa nista edina vodnika v  državah v razvoju. Mit o neposrednih tujih naložbah kot generatorju gospodarske rasti je ogrožen z dogajanji v realnem gospodarstvu. Vpliv neposrednih tujih naložb na rast družbenega produkta v državah v razvoju je lahko ugoden, če je ob dani ceni denarja negativni učinek na apreciacijo tečaja in s tem na rast plačilnobilančnega deficita kompenziran s pozitivnim učinkom padanja donosov na kapital in poglabljanja finančnih trgov. Lahko pa neposredne tuje naložbe zavijejo tudi v drugo smer. K ustvarjanju presežne rasti kreditov in k oblikovanju premoženjskih balonov ter v finančno krizo.

Ta čas kliče po tem, da se izpostavimo in se osvobodimo predsodkov

Sedanji svet označujeta visoka stopnja negotovosti in povečano tveganje. To ne pomeni, da se je potrebno potegniti vase in se postaviti za okope (barikade). Nasprotno. Ta čas kliče po tem, da se izpostavimo in se osvobodimo predsodkov. Eden takih je, da je potrebno vedno predvsem (samo) misliti nase. Toda ni se mogoče skriti v lupino in čakati. Okoli nas je preveč ovir, ki jih je potrebno zaobiti. Nekdo je nekoč dejal: "Ne čakaj države, da bo poskrbela zate. Stori najprej sam kaj koristnega za njo". Žal so sodobne elite s svojim delovanjem poskrbele, da le malo ljudi še verjame tej misli. Menim, da jo je potrebno spremeniti. Odpravimo barikade. V naših glavah in v naših dejanjih. Posamezniki in družbene skupine so suvereni toliko, kolikor dopuščajo drugim, da jih ne ovirajo pri tem, da naredijo kaj koristnega tudi za ostale družbene skupine in posameznike. Trdo sem prepričan, da se ključni govorci na letošnji PKP ravnajo po tem načelu. Vsak na svojem področju. Zato so tudi uspešni. Velja jim prisluhniti.

prof. dr. Janez Prašnikar, programski vodja 18. PKP

 

Poslovna konferenca Portorož je osrednji gospodarski dogodek v državi, katerega temeljno poslanstvo je izobraževanje poslovnežev, interaktivna izmenjava znanj, izkušenj, mnenj in pogledov na aktualna gospodarska in poslovna vprašanja v širšem gospodarskem prostoru. Že 18. PKP bo potekala pod naslovom Svet barikad. Odpravimo jih! Celoten program konference je dostopen na spletni strani www.pkp.si, kjer je mogoča tudi prijava. 

 


Več iz teme: