Vpliv novosti SRS in davčne reforme na poslovni ter davčni rezultat

Čas branja: 2 min
30.09.2016  07:45  Dopolnjeno: 02.10.2016 22:25

Bliža se konec poslovnega leta, ki pa bo tokrat malce drugačen, saj so od 1. januarja že v uporabi novi SRS.

Vpliv novosti SRS in davčne reforme na poslovni ter davčni rezultat

Več iz teme:  
Obveščaj me o novih člankih:  

Bliža se konec (poslovnega) leta, s tem pa za večino podjetij tudi zaključek računovodskih izkazov. Letos bo malce drugače, saj so od 1. januarja že v uporabi  novi samostojni računovodski standardi (SRS). „Novosti“ zajemajo poenostavitev vrednotenja postavk v računovodskih izkazih, poenotenje pravil sestavljanja računovodskih izkazov, iz česar izhajajo poenotene bilančne sheme, ki jih najdemo v SRS, in zmanjšanje zahtev za poročanje (manj bilančnih postavk, manj prilog pri mikro subjektih), nenazadnje pa je poenostavljeno tudi strokovno izrazoslovje, pojasnjuje Božena  Macarol, priznana davčna svetovalka.

Učinek novosti SRS na podjetja bo odvisen od metod

„Spremeniti bo potrebno obrazce računovodskih izkazov v računovodskih programih. Posamezne konte glavne knjige bo potrebno povezati z ustreznimi postavkami v računovodskih izkazih in davčnem obračunu, če so obrazci povezani“, Macarolova izpostavlja potrebne spremembe. O vplivu sprememb na poslovni ter davčni rezultat ni enostavno govoriti na pamet: „Učinke vpliva na poslovni in davčni rezultat je treba preračunati od primera do primera, saj bo učinek odvisen od metod vrednotenja gospodarskih kategorij,“ opozarja priznana davčna svetovalka.

3 ključne novosti mini davčne reforme

Na poslovni in davčni rezultat pa bo vplivala tudi mini davčna reforma, ki pri naša tri ključne novosti, ki jih je za nas povzela Božena Macarol:

1-S 1. januarjem prihodnje leto uvajamo spremembe na področju zakona o dohodnini: Spremenjena bo lestvica za dohodnino, saj se uvaja nov dohodninski razred, ki razbremenjuje "srednji in višji" razred davkoplačevalcev. V boniteto se ne bodo več vključevale določene ugodnosti delodajalca za zagotavljanje zdravja in varstva pri delu. Do 70 % zadnje PP v Sloveniji se dohodnina od nagrad za poslovno uspešnost ne obračunava. Dnevni migranti bodo lahko pri odmeri dohodnine v Sloveniji uveljavljali nadomestila stroškov za prehrano in prevoz na delo. Nenazadnje pa je ukinjena tudi olajšava za donacije političnim strankam.

2- Spremembe na področju zakona o davku od dohodkov pravnih oseb: Bistvena novost je dvig stopnje obdavčitve s 17 na 19 odstotkov v letu 2017.

3- Spremembe na področju zakona o davčnem postopku: Spremembe zajemajo poenostavitev določenih davčnih postopkov, spremembe na področju obrestne mere pri samoprijavi davkov,nov institut odpovedi pravici do pripomb v davčnem postopku, medsebojni pobot premalo in preveč plačanih dajatev, predizpolnjen obrazec za prispevke za socialno varnost za določene kategorije zavezancev...

Božena Macarol je priznana davčna svetovalka in izkušena sodna izvedenka za davčno področje, ki že vrsto let sodeluje z velikimi, srednjimi in malimi podjetji na področju sestave računovodskih izkazov, z davčnimi zavezanci, odvetniškimi pisarnami. Je sodna izvedenka za področje davkov in knjigovodstva pa tudi predavateljica, avtorica in soavtorica številnih strokovnih člankov ter priročnikov s področja vodenja poslovnih knjig, računovodstva, obdavčitve osebnih prejemkov, vozil, nepremičnin, denarnega poslovanja. Spremembe SRS in davčno reformo, njihove učinke in vlogo računovodij bo podrobneje predstavila na seminarju Vpliv novosti SRS in davčne reforme na poslovni ter davčni rezultat za leto 2016, ki bo potekal 18. oktobra.


Več iz teme: