Orodje vodij za učinkovito vodenje sodelavcev

Čas branja: 3 min
13.10.2016  08:37  Dopolnjeno: 13.10.2016 08:42

»Obljubljati ljudem nekaj, kar ni uresničljivo, je nespametno ter ponavadi pelje v nezadovoljstvo in pogledovanje za boljšimi priložnostmi drugje," opozarja Maja Vukasović Ljubičić.

Orodje vodij za učinkovito vodenje sodelavcev

Obveščaj me o novih člankih:  

Cilj letnih razgovorov je v vseh podjetjih in na vseh funkacijah enak, potrjuje Maja Vukasović Ljubičić, in to je vedno povezovanje ciljev posameznika s cilji družbe oz. vpenjanje posameznika v uresničevanje skupnih ciljev. »Poleg tega je letni razgovor namenjen tudi pogovoru o delovni uspešnosti, dogovarjanju ukrepov za zagotavljanje želenih rezultatov, tudi skozi dogovor o znanjih in veščinah, ki jih posameznik mora še osvojiti, vse z namenom zagotavljanja uspešnosti. Lahko rečemo, da je letni razgovor orodje, ki ga vodje imajo v rokah, ko želijo učinkovito voditi svoje ljudi ter sistematično skrbeti za njihov razvoj.«

 »SMART« cilji

Letni razgovori običajno nagovorijo nagovarjajo posameznikovo doseganje ciljev. Pri tem je ključno, poudarja Vukasović Ljubičićeva, da so cilji zastavljeni tako, da so pričakovanja vodje zastavljena jasno in razumljivo, da so želeni dosežki opredeljeni merljivo in so časovno določeni. Najboljši cilji, pravi, so tisti, ki upoštevajo napotke smart-tehnike (op. ur: konkretni (specific), merljivi (measurable), dosegljivi (attainable), ustrezni (relevant) in časovno določeni (time-bound)).

Ne obljubljajte neuresničljivo

Druga pomembna točka letnih razgovorov je praviloma karierni razvoj. Kot pravi naša sogovornica, je potrebno pri razvoju posameznika upoštevati tako dosedanjo uspešnost, želje in interese posameznika kot tudi realne možnosti in potrebe poslovnega okolja oz. družbe. »Obljubljati ljudem nekaj, kar ni uresničljivo, je nespametno ter ponavadi pelje v nezadovoljstvo in pogledovanje za boljšimi priložnostmi drugje.«

Uspešen razgovor je odkrit pogovor

Kot indikator uspešnega razgovora Vukasović Ljubičićeva izpostavlja preprost 'lakmus': »Letni razgovor je bil uspešno voden takrat, ko sta se vodja in sodelavec o vseh vsebinah letnega razgovora uspela odkrito pogovoriti, dogovoriti in dogovore zapisati v predvidenem času. Če razgovor zaključita v pozitivnem vzdušju še toliko bolj!«

Vključite vse in usposobite vse vodje

Pri vodenju letnih razgovorov se dogaja tudi veliko napak. Dve ključni izpostavlja Maja Vukasović Ljubičić. V praksi najpogostejša napaka je, »da se letni razgovori ne izvajajo kaskadno navzdol oz. da umanjka pogovor glavnega direktorja z vodji« pa tudi »da se od vodij pričakuje, da opravijo razgovore s svojimi sodelavci še preden so imeli razgovor s svojimi nadrejenimi.« Slednje je namreč ključno za zagotavljanje povezanosti s podjetjem in njegovimi cilji.

Druga pogosta napaka pa je, da vodje letnih razgovorov za to niso ustrezno usposobljeni. »Na ta način vodjem podamo v roke 'orodje' za vodenje in razvoj sodelavcev (kar letni razgovori so), vendar brez jasnih navodil, kako ga uporabljati.« Vukasović Ljubičićeva opozarja, da to lahko vodi celo v trajno opustitev letnih razgovorov v podjetju.  

Pripravite tehtne argumente

Seveda pa napake ne obstajajo zgolj na strani vodij letnih razgovorov, 'odločilne' napake za neuspeh razgovora lahko stori tudi druga stran. »Največja napaka je, če vodja in sodelavec nista dobro pripravljena na pogovor, če nimata pripravljene tehtne argumente (konkretna dejstva) za katerokoli mnenje, ki ga izrečeta tekom letnega razgovora,« na pomen priprave opozarja Maja Vukasović Ljubičić in dodaja, da se nepripravljenost maščuje z bistvenim zmanjšanjem verjetnosti za uskladitev in dogovor glede pomemembnih vsebin, seveda a je tudi časovno tak razgovor precej neučinkovit in zamuden.

Zaključite z nasmehom

Pa obstaja pravilo, kako zaključiti letni razgovor? »Da, kot pri vsaki komunikacijski situaciji je pomemben tako začetek kot zaključek. Vešč vodja, torej vodja, ki vešče komunicira in obvlada veščino učinkovitega razgovora s svojim sodelavcem bo letni razgovor verjetno zaključil s sledečimi iztočnicami: 1) zahvalil se bo sodelavcu za čas, ki ga je namenil pripravi na letni razgovor ter za odkritost pri pogovoru; 2) povzel bo pomembne (bistvene) dogovore; 3) povprašal, ali je ostalo še kaj odprtega in bi sodelavec rad kaj vprašal ali dodal; 4) razgovor bo sklenil v pozitivnem vzdušju: s pristno zahvalo, mogoče se bo nasmehnil in pripomnil kaj ljubeznivega oz. spodbudnega«, pravila navaja naša sogovornica.

 

Profesorica Maja Vukasović Ljubičić bo 26. oktobra letos vodila seminar v organizaciji Poslovne Akademije Finance Kako se pripraviti in uspešno izvesti letni razgovor. Ljubičićeva je po študiju psihologije ter obče lingvistike delovne izkušnje in znanja s področja menedžmenta in komunikacije najprej pridobivala kot svetovalka pri velikem ameriškem svetovalnem podjetju Hewitt Associates, potem kot kadrovska direktorica v HERMES SoftLabu. Zadnja leta je kot zasebna znanstvena raziskovalka, svetovalka in predavateljica na področju menedžmenta in komunikacijskih veščin pomagala mnogim podjetjem in posameznikom pri razvoju in uvajanju najsodobnejših rešitev za zagotavljanje poslovne uspešnosti in odličnosti.