Oglasno sporočilo

Ko ugasnejo luči

Čas branja: 1 min
11.11.2016  09:21  Dopolnjeno: 11.11.2016 09:26

Za vsakim stikalom in vtičnico je zapleten elektroenergetski sistem

Ko ugasnejo luči

Na naslovni fotografiji: Republiški center vodenja

Hrbtenica elektroenergetskega sistema je prenosno elektroenergetsko omrežje, za njegovo vzdrževanje, razvoj in obratovanje pa skrbi sistemski operater slovenskega elektroenergetskega omrežja – družba ELES. Visokonapetostno prenosno omrežje na 110, 220 in 400 kV napetostnem nivoju povezuje proizvajalce in odjemalce električne energije ter sosednje elektroenergetske sisteme, Elesovi operaterji pa v republiškem centru vodenja skrbijo, da je v omrežju 24 ur na dan in vse dni v letu na voljo dovolj električne energije.

Dejavnost prenosa električne energije ne spada med onesnaževalce okolja, kljub temu pa je mogoče zaznati določene vplive delovanja Elesovih objektov na okolje. Zato v družbi ELES izvajajo različne ukrepe. Tako pri umeščanju novih prenosnih daljnovodov v prostor izbirajo najustreznejše trase in skušajo čim bolj prilagoditi končni izgled daljnovodov značilnostim pokrajine. Povečan hrup v bližini stikališč zmanjšujejo z dodatno zvočno izolacijo stikališč v naseljenih krajih in uvajajo oklopljena stikališča. V sodelovanju s pooblaščenimi organizacijami redno opravljajo meritve elektromagnetnega sevanja na svojih objektih in skrbijo, da to ostaja pod zakonsko določenimi vrednostmi.

Untitled-design-66-58258074c4494-58258074c5830.png
Brez električne energije naš svet udobja ne obstaja

Celovit  odnos do okolja je sestavni del poslovne in razvojne politike družbe ELES. Za prizadevanja pri ravnanju z okoljem so konec leta 2004 pridobili tudi okoljski certifikat ISO 14001:2004, ki ga redno obnavljajo in nadgrajujejo.