Kdaj moramo začeti z aktivnim povečevanjem vrednosti podjetja?

Čas branja: 2 min
14.11.2016  11:39
Če vrednosti podjetja ne poznamo, izgubljamo dragocene informacije za poslovno in strateško načrtovanje, opozarja podjetniška svetovalka Mateja Ahej. Ob pravočasni uporabi primernih strategij za povečanje vrednosti podjetja namreč lahko na to znatno vplivamo. Za bistvene rezultate so potrebna najmanj 3 leta.
Kdaj moramo začeti z aktivnim povečevanjem vrednosti podjetja?

Več iz teme:  
Obveščaj me o novih člankih:  

V Sloveniji je povprečno 80 odstotkov premoženja podjetnikov vezanega v vrednosti njihovega podjetja. Toda šele, ko je govor o nasledstvu ali prodaji podjetja, se večina lastnikov začne zavedati, da mora ob izstopu maksimizirati izkupiček. V tej fazi lastniki pogosto ugotovijo, da je njihovo podjetje, takšno kot je, vredno manj, kot so upali in pričakovali.

»Če poznate vrednost hiše, v kateri živite, in vrednost avta, v katerem se prevažate, bi bilo najverjetneje pametno poznati tudi vrednost podjetja«, izpostavlja neskladje z realnostjo podjetniška svetovalka Mateja Ahej, ki hkrati opozarja,zakaj je tako pomembno poznati vrednost podjetja, še preden se soočimo z odločitvijo o izstopu: »Če vrednosti podjetja ne poznamo, izgubljamo dragocene informacije za poslovno in strateško načrtovanje. Ob pravočasni uporabi primernih strategij za povečanje vrednosti podjetja namreč lahko na to znatno vplivamo.« Z njo smo se pogovarjali o ocenjevanju vrednosti podjetij in strategijah za povečevanje vrednosti.

Gospa Ahej, je potrebna formalna ocena ali lahko podjetje ocenimo kar sami?

To je seveda odvisno od tega, za kakšen namen ocenjujemo podjetje. Sama trdim, da lastniki niso najboljši ocenjevalci vrednosti podjetij, saj so pristranski in čustveno vpleteni ter nimajo potrebnega znanja. Veliko podjetnikov tudi težko sprejme, da ne obstaja model, ki bi ovrednotil vse ure odrekanja, ves trud in neprespane noči. Vendar naj za tolažbo povem, da se je vse to najverjetneje že odrazilo v formalnem poslovanju in denarnem toku, kar pa že je merilo vrednosti. Formalna ocena v veliko primerih (tudi v primeru prodaje deleža) ni nujna, je pa zelo priporočljiva.

Priporočam torej, da za izračun vrednosti angažirate neodvisnega strokovnjaka, da poda vsaj mnenje k vaši predpostavljeni vrednosti. V nekaterih primerih, ko gre npr. za pravne spore, zastavljanje deleža kot jamstvo, računovodske ali davčne potrebe pa je seveda formalna ocena s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nujna in zakonsko predpisana.

Nam lahko predstavite nekaj strategij za načrtno povečanje vrednosti podjetja?

Če vemo, da je glavno gonilo vrednosti podjetja denarni tok, na drugi strani pa vrednost znižujejo potencialna tveganja, moramo torej vplivati na parametre denarnega toka in zmanjšati tveganja. Na strani denarnega toka tako, da povečamo prihodke, zmanjšamo stroške, uravnotežimo obratni kapital. Na strani tveganj tako, da diverzificiramo kupce in dobavitelje, standardiziramo poslovanje (popišemo poslovne procese), postavimo profesionalni management, uredimo finančno poslovanje (brez davčne optimizacije in poslovno nepotrebnih izdatkov) in drugo. Se pa vsem tveganjem ne moremo izogniti, saj niso odvisna neposredno od nas (npr. deželno tveganje, kapitalsko tveganje, tveganje zaradi majhnosti/velikosti podjetja idr.).

Kako pa lahko svojo vrednost ocenijo startupi?

Zelo podobno kot druga, ustaljena podjetja. V vsakem primeru je potrebno oceniti potencial denarnega toka, vendar bo upoštevano tveganje precej večje kot pri ustaljenih podjetjih. Startupe lahko pogledamo tudi s stališča nadomestitvene vrednosti. Se pravi, koliko sredstev bi moral nekdo vložiti, da bi postavil podobno podjetje/zgodbo ali razvil produkt/storitev.

Kdaj najpozneje moramo začeti uporabljati strategije za povečanje vrednosti?

Glede na to, da ponavadi analiziramo pretekla 3 leta poslovanja, da lahko postavimo tudi verodostojno napoved poslovanja, bi torej vsaj 3 leta morali aktivno delati na povečevanju vrednosti, da bi se to bistveno odrazilo. Da pa bi bili vaši napori vsaj minimalno vidni, je potrebno vsaj 9 mesecev v poslovnem letu, da se izboljšave že odrazijo v poslovnih izkazih.

Ali je podjetje, ki trenutno posluje z izgubo, sploh kaj vredno?

Izguba ali dobiček načeloma nista merilo vrednosti. Sta sicer knjigovodski postavki, ki na prvi pogled pokažeta ali podjetje posluje dobro ali ne. Nekatera podjetja so na primer izredno donosna iz poslovanja, so pa močno zadolžena in imajo posledično visoke odhodke iz financiranja. Kar lahko povzroči izgube. Prav tako lahko izgubo povzroči npr. prevrednotenje sredstev ali obveznosti. Torej sam podatek o izgubi ni dovolj, da bi lahko sodili o vrednosti ali »ne«-vrednosti podjetja. Opraviti je potrebno podrobno analizo, zakaj je ta izguba nastala.

 

Mateja Ahej je podjetniška svetovalka, ki se se že več kot 10 let profesionalno ukvarja z lastniškimi preoblikovanji podjetij, svetovanjem družinskim podjetjem pri vzpostavljanju nasledstva, finančnim upravljanjem ter vrednotenjem malih in srednjih podjetij. 8. decembra bo vodila seminar Koliko je vredno moje podjetje in kako povečati njegovo vrednost, ki bo potekal v organizaciji Poslovne akademije Finance.


Več iz teme: