»Veliko napak je tudi pri podaritvi poslovnih deležev«

Čas branja: 2 min
15.11.2016  08:00

Zapiranje podjetja ni enostavna tema, saj ima lahko težje davčne posledice, opozarja davčna in poslovna svetovalka Božena Macarol.

»Veliko napak je tudi pri podaritvi poslovnih deležev«

Obveščaj me o novih člankih:  

V zadnjem času se pojavlja vse več vprašanj v zvezi z zaprtjem oziroma prenehanjem poslovanja podjetja, in sicer kako in kdaj se podjetje najbolj splača zapreti, kdaj prenesti podjetje na koga drugega ter s tem nadaljevati njegovo poslovanje. S tem vprašanji smo se zato obrnili na davčno in poslovno svetovalko Boženo Macarol.

Gospa Macarol, kdaj je smiselno zapreti podjetje?

Takrat, ko podjetje nima utečene dejavnosti s stalnimi strankami in morda že nekaj časa ne deluje oz. deluje v zelo zmanjšanem obsegu. Praviloma tudi takrat, ko je poslovno sodelovanje strank vezano na eno osebo v podjetju, ki je strokovnjak in hkrati tudi lastnik, pa ne želi več opravljati dejavnosti.

Zakaj zapiranje podjetja ni enostavna tema? Kakšne so možnosti prenehanja poslovanja podjetja in katere najpogostejše?

Zapiranje podjetja ni enostavna tema, ker ima lahko težje davčne posledice - to se zlasti nanaša na vračilo ali obračun DDV, vračilo uveljavljenih davčnih olajšav za določena vlaganja, možna pa je tudi sorazmerno visoka obdavčitev kapitala pri lastnikih družbe oziroma skritih rezerv pri fizičnih osebah z dejavnostjo.  To pomeni, da so davčne posledice pri zapiranju podjetja fizične osebe z dejavnostjo in gospodarske družbe različne, zato jih je potrebno obravnavati ločeno. V obeh primerih pa so enake davčne posledice glede DDV-ja in vračila davčnih olajšav.

Pa je prenehanje nujno ali obstaja možnost mirovanja podjetja? V kakšnem primeru se je sploh smiselno odločiti za mirovanje?

Mirovanje podjetja v nobenem smislu ni možno, niti z vidika mirovanja statusa, niti v vidika obdavčitve. Tudi če podjetje ne deluje oz. miruje, je dolžno oddajati FURS-u vse davčne obračune, prav tako pa AJPES-u tudi letna poročila. 

Kako sprejeti odločitev o najugodnejši obliki prenehanja poslovanja podjetja - katere dejavnike/merila moramo upoštevati?

Pomembni dejavniki pri sprejemu ustreznih odločitev so predvsem tile:

  • ali gre za delujoče podjetje, ugled blagovne znamke, stalne stranke : v tem primeru ga je bolje prodati;
  • ali imamo naslednike - npr. družinske člane ali koga drugega, ki bi lahko prevzel posel in ga nadaljeval : v tem primeru bi kot lastniki gospodarske družbe imeli pravico do udeležbe v dobičku);
  • davčne posledice: ali smo jih ob zaprtju sposobni poravnati (npr. po 20 letih lastništva poslovnega deleža v družbi jih praviloma ni več).

Če vsega naštetega nimamo, je podjetje smiselno zapreti.

Katere so glavne pasti pri zapiranju podjetja?

Vedno so to davki!

Lahko opozorite na kak zanimiv primer, ko je bila odločitev o načinu prenehanja poslovanja neustrezna?

Da, pravkar sem ga imela, ko je računovodja podjetniku, ki je želel zapreti podjetje, zaradi napačne uporabe predpisov neupravičeno izračunal visoke davčne obveznosti, ki naj bi izhajale iz prenosa nepremičnine v gospodinjstvo. Veliko napak je tudi pri podaritvi poslovnih deležev. Če na primer en zakonski partner podari drugemu določen odstotek poslovnega deleža v družbi in ob tem pozabi priglasiti odlog plačila davka na kapitalske dobičke do prve naslednje obdavčljive transakcije, ki jo bo kasneje opravil obdarjenec. Le na ta način namreč darovalec poslovnega deleža ne bo plačal davka na kapitalske dobičke, saj je tudi podaritev davčno obravnava enako kot prodaja poslovnega deleža. Predstavniki prvega dednega reda so namreč oproščeni le davka na dediščine in darila, ne pa tudi davka na kapitalske dobičke, ki jih je potrebno obračunati tudi v primeru darila v okviru prvega dednega reda, razen če pri FURS-u priglasimo odlog plačila.

Kdaj in zakaj prepustiti podjetje drugim? Kako pogosto se to pri nas sploh dogaja?

Dejavnost prenesemo na druge osebe predvsem takrat, ko je podjetje v tako dobri kondiciji, da bo preživelo prenos dejavnosti na naslednjo generacijo podjetnikov. Kako bo podjetje poslovalo po prenosu, bo odvisno predvsem od sposobnosti prevzemnikov. Prenos podjetja ali poslovnih deležev družbe na družinske člane je v Sloveniji praviloma brezplačen, v primeru prenosa na druge osebe pa praviloma ne.  

Božena Macarol bo vodila seminar Kaj narediti z nedelujočim podjetjem: zaprtje, likvidacija, prenehanje, ki bo 25. novembra potekal v organizaciji Poslovne akademije Finance. Božena Macarol, mag., je samostojna davčna in poslovna svetovalka ter zunanja svetovalka različnih zbornic.