Oglasno sporočilo

Poenostavitve za MHE in informiranje preko Kluba Oven

Čas branja: 1 min
15.02.2017  10:26
Slovenija je bogata z vodnimi viri, kar daje priložnost proizvodnji hidroenergije, torej obnovljivega vira energije. Pa vendar ni tako enostavno. Zaradi številnih zaščitenih območij, kjer bi lahko bile ogrožene živalske in rastlinske vrste se pojavljajo problemi z umeščanjem malih hidroelektrarn (MHE) v prostor.
Poenostavitve za MHE in informiranje preko Kluba Oven

Kot pravi Miroslav Prešern, direktor podjetja Oven Elektro Maribor, d.o.o., bi pridobitev dovoljenj za njihovo gradnjo na občinski ravni omogočilo večjo učinkovitost in ne bi bilo takšnih birokratskih zapletov, kot se pojavljajo sedaj.

V primeru, da bi odločanje o MHE do 1 MW prenesli z državne na občinsko raven, bi bilo to koristno za državo in za investitorje. Tako bi zakonodajo približali dobrim praksam iz drugih držav in zagotovili večjo učinkovitost. Občine bi pri odločanju upoštevale poleg okoljske zakonodaje tudi ekonomski interes, ki je v primeru lokalnih skupnosti jasen in ciljno usmerjen.

Ker so okoljske koristi neprecenljive in gre za elektriko, ki je proizvedena iz obnovljivih virov, zapletov ne bi smelo biti.

Direktor Miroslav Prešern še razlaga, da poleg svoje osnovne dejavnosti pridobivanja elektrike iz obnovljivih virov, že od leta 2015 z novim Klubom Oven uspešno organizirajo številne koristne dogodke, povezane s tematiko varovanja okolja, varčevanja z energijo, elektro mobilnostjo, ipd. Na tak način informirajo in osveščajo širšo javnosti s področja obnovljivih virov in učinkovite rabe energije.

Srečanja si lahko ogleda vsak v živo, preko Live Stream povezave na strani podjetja Oven, ali na kanalu YouTube. Vabljeni!

www.oven-em.si

info@oven-emb.si