Komu bodo inšpektorji gledali pod prste v 2017?

 

Več iz teme.

Obveščaj me o novih člankih:  
davki   dodaj
Finančna uprava RS dodaj
Airbnb dodaj
Urad RS za... dodaj
Lane Dakić dodaj
 
Čas branja: 4 min
07.03.2017  10:00
Vlada je inšpektorjem spisala strateške usmeritve. Kje bodo najbolj aktivni?
Komu bodo inšpektorji gledali pod prste v 2017?
Foto: Wavebreakmedia Ltd

Obveščaj me o novih člankih:  

Kot sta Lana Dakić in Tanja Smrekar zapisali v prispevku Razkrivamo, komu bodo inšpektorji gledali pod prste v 2017, imajo na finančni upravi (Furs) za ciljno usmerjene preglede oblikovane posamezne delovne skupine za področja pri obdavčitvi podjetij, dohodkov iz dejavnosti, prispevkov za socialno varnost, davka na dodano vrednost, sive ekonomije, davčnih blagajn, trošarine. Preverjali bodo, ali pri gotovinskem poslovanju izdajate (vse) račune, se ukvarjali s sistemskimi utajami pri DDV, posebno pozornost namenjajo neprijavljenim dohodkom oziroma premoženju, preverjali bodo delo na črno ter transferne cene. Pomemben del nadzora bo tudi nadzor pri novoregistriranih zavezancih, katerih ustanovitelji so tuje pravne osebe.

Sicer pa na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev pričakujte okoli 250 inšpekcijskih nadzorov, na področju iger na srečo pa 330. 

Inšpektorji bodo tudi sodelovali med sabo. Tako naj bi se posebej usmerili na kmetijsko dejavnost in delo na črno; delo tujcev pri čezmejnem opravljanju storitev; društva, ki opravljajo pridobitno dejavnost oziroma so ustanovljena z namenom ustvarjanja dobička, kar ni dovoljeno; zaposlovanje na črno v dejavnostih s pretežno gotovinskim poslovanjem ter nagradne igre v igralnicah.

Inšpekcijo bodo imeli seveda tudi v javnem sektorju, kjer bodo preverjali pravilnost določitve plač na podlagi meril za upoštevanje posebnih pogojev dela na delovnih mestih zdravnikov ter zakonitost izplačil dodatka za stalno pripravljenost v javni upravi in direktorjev.

Inšpektorji z urada za preprečevanje pranja denarja bodo bedeli kar nad vsem, a najbolj nad bankami, pod drobnogledom bodo tudi dražitelji in davčni svetovalci. 

Proračunski inšpektorji, ki preverjajo neposredne in posrednje proračunske porabnike, imajo že program rednih pregledov, ki ga sestavijo glede na minule izkušnje. Porabnike bodo preverjali tudi na podlagi prijav, prednostno bodo obravnavali tiste, pri katerih bodo sumili večje kršitve,  kjer se bodo kršitve ponavljale, pa tudi tiste, ki jih bodo prijavili denimo policisti, tožilci ali komisija za preprečevanje korupcije.

Na področju delovnopravne zakonodaje tudi letos pričakujte poostrene nadzore pri sodelovanju z espeji, honorarci oziroma prekarci. Napovedali so tudi poostreno nadziranje delovnega časa, zagotavljanja počitkov in odmorov delavcev, saj ugotavljajo, da delodajalci vse bolj obremenjujejo delavce, namesto da bi zaposlili dodatne. 

Na tržnem inšpektoratu so napovedali nadzore na številnih področjih, opozarjamo na nekaj najpomembnejših: nadzor davčnega potrjevanja računov, nadzor nastanitev (Airbnb), nadzor (čezmejnega opravljanja) obrtnih dejavnosti, označevanja izdelkov in cen, prodaje alkoholnih pijač, prodaje na stojnicah in sejemske prodaje, prodaje prek spleta, nadzor turističnih agencij, oglaševanja in prodaje tobačnih izdelkov, gradbenih izdelkov ...

Urad za meroslovje napoveduje nadzore tehtnic v mesnicah, ribarnicah, na tržnicah, pa tudi v zdravstvu in prometu. Napovedali so tudi nadzor nad predpakiranimi izdelki, predvsem v podjetjih, ki pakirajo živilske in kozmetične izdelke, ter čistilne in pralne izdelke, barve, lake in druge kemične izdelke. 

Inšpektorat za infrastrukturo je za letos napovedal različne nadzore, med drugim tudi dva skupna nadzora, in sicer nad prevozi blaga in potnikov v cestnem prometu ter nad taksi prevozi. Sicer pa poostren nadzor napovedujejo nad vozniki, pa tudi nadzor nad žičnicami in smučišči, v energetski panogi, avtošolah, pri tehničnih pregledih.

Gradbeni inšpektorji načrtujejo sedem tisoč inšpekcijskih pregledov. Letos se bodo še posebej osredotočili na nadzor nad preprečevanjem črnih gradenj, nadzor nad vgrajevanjem gradbenih izdelkov in nad delom izvajalcev, nadzor nad označitvijo in zaščito gradbišč ...

Geodetska inšpekcija bo letos med drugim preverjala podjetja, ki opravljajo geodetsko dejavnost, želijo pa doseči tudi večjo pravno varnost lastnikov nepremičnin in večjo varnost vlaganj v nepremičnine.

Stanovanjski inšpektorji pripravljajo koordinirano akcijo nadzora nad upravniki – pogledali bodo 75 upravnikov večstanovanjskih objektov. 

Inšpektorji za okolje so za letos napovedali pet koordiniranih akcij, med drugim nadzor rabe termalne in mineralne vode – 10 koncesionarjev na območju Murske in Krške kotline.

Inšpektorat za kulturo in medije bo denimo preverjal javno rabo slovenščine v zvezi s spletnim predstavljanjem fizičnih in pravnih oseb z registrirano dejavnostjo. 

Kmetijska inšpekcija je za letos napovedala nadzor registrov kmetijskih gospodarstev ter dopolnilne dejavnosti na kmetiji – zanimala jih bosta predvsem finančno poslovanje in sledljivost porekla kmetijskih pridelkov in živil. 

Gozdarska inšpekcija je napovedala nadzor nad subjekti, ki dajejo na trg gozdno-lesne sortimente, saj želijo preprečiti trgovanje z nelegalno pridobljenim lesom in sivo ekonomijo. Prav tako bodo nadzirali izvajalce del v gozdovih.

Vinarska inšpekcija pa bo nadzirala pridelavo in prodajo vina in preostalih proizvodov iz grozdja in vina, prav tako bodo nadzirali uporabo imena »Turizem na kmetiji«, zlasti na področju zagotavljanja deleža lastnih surovin.

Za celovitejši vpogled v napovedane inšpekcijske nadzore si preberite celoten prispevek Lane Dakić in Tanje Smrekar Razkrivamo, komu bodo inšpektorji gledali pod prste v 2017