ELES z enim od tehnološko najnaprednejših omrežij

Čas branja: 1 min
13.03.2017  10:42
ELES z enim od tehnološko najnaprednejših omrežij

Več iz teme:  
ELES > Smart >
Obveščaj me o novih člankih:  
ELES dodaj
Smart dodaj

Družba ELES je sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja in varuh slovenskega elektroenergetskega sistema, tesno povezanega s prenosnimi omrežji sosednjih držav in vpetega v evropski energetski sistem. Več kot 550 zaposlenih skrbi za nemoteno in zanesljivo delovanje kar 2.863 kilometrov daljnovodov in 1.622 kilometrov optičnega omrežja ter za varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije.

Z vrhunsko tehnološko opremo se slovenski sistemski operater postavlja ob bok najsodobnejšim evropskim operaterjem prenosnih omrežij in dosega vse standarde sodobno organizirane gospodarske družbe. Z enim od tehnološko najnaprednejših omrežij postaja družba ELES tudi ključni člen energetske stabilnosti v regiji.

S povečevanjem deleža proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije (sonce, veter) se operaterji srečujejo z novimi izzivi, ki jih družba ELES rešuje z izvajanjem projektov pametnih omrežij (angl. Smart Grid). Pametno omrežje je tisto omrežje, ki lahko stroškovno učinkovito vključuje posebnosti in dejavnosti vseh uporabnikov, ki so nanj priključeni – proizvajalci, odjemalci in tisti, ki so hkrati oboje, z namenom, da se zagotovi ekonomsko učinkovit, trajnostni sistem energetskega omrežja z nizkimi izgubami, visoko stopnjo zanesljivosti in kakovosti oskrbe. Najodmevnejši projekti na tem področju, v katerih sodeluje družba ELES, so NEDO, FutureFlow, Sincro.Grid in MIGRATE.


Več iz teme:  
ELES > Smart >