»Kako bodo Slovenski računovodski standardi sledili tem spremembam, še ni znano«

Čas branja: 3 min
13.03.2017  11:24
Med drugimi se spreminjajo standard o finančnih instrumentih, o leasing pogodbah ter o pripoznavanju prihodkov, ključne prihajajoče spremembe na področju računovodskih izkazov izpostavlja mag. Simona Korošec Lavrič.
»Kako bodo Slovenski računovodski standardi sledili tem spremembam, še ni znano«
Foto: donskarpo

Več iz teme:  
Obveščaj me o novih člankih:  

Poslovanje podjetij lahko analiziramo za različne namene. Lahko gre za lastno analizo z namenom poiskati neučinkovitosti in možnosti izboljšav ali pa za analizo poslovanja naših poslovnih partnerjev z namenom minimizirati tveganje poslovanja z njimi. Potencialnemu investitorju ali na primer banki takšna analiza pomeni eno izmed osnov za odločanje. Zato je dobro vedeti, kako nas gledajo drugi deležniki, saj se tako lažje pogovarjamo in pogajamo z njimi ter jim pripravimo kakovostne podatke.

Pred seminarjem Analiza računovodskih izkazov: kako se vidite vi in kako vas vidijo banke, investitorji, ki bo v organizaciji Akademije Finance potekal 15. marca, pogovarjali z mag. Simona Korošec Lavrič, pooblaščeno revizorko z več kot 20-letnimi izkušnjami s področja revidiranja velikih gospodarskih družb in finančnih institucij ter vodjo prihajajočega seminarja.

Se slovenska podjetja dovolj zavedajo pomena računovodskega okvira in izbranih računovodskih usmeritev?

Slovenska podjetja se na splošno zavedajo pomena računovodskega okvira in izbranih računovodskih usmeritev, vendar pa je še vedno precej takšnih, ki temu ne posvečajo dovolj pozornosti pravočasno. Pri izbiri računovodskega okvira (tam, kjer je to možno) in računovodskih usmeritev se namreč pogosto sprejmejo odločitve brez podrobne analize možnih vplivov različnih odločitev (scenarijev) na računovodske izkaze.

Ali investitorji in banke na podjetja gledajo enako?  

Določeni pogledi so seveda enaki. Oboji presojajo z vidika povrnitve investicije, pa naj gre za naložbe v kapital ali dani kredit. Banke med drugim skrbi tudi to, ali bo dinamika odplačevanja kredita enaka pogodbeno dogovorjeni dinamiki, saj to vpliva tudi na vrednotenje kredita pri banki in na računovodske izkaze banke. Investitor po drugi strani nima natančno določene dinamike povrnitve svoje investicije, saj je ta v osnovi dolgoročna in se bo osredotočil med drugim tudi na sledenje dividendni politiki.

Kako naj podjetja analizirajo kupce in dobavitelje?

Kupce analiziramo z vidika kreditnega tveganja. Podobno kot banka presoja boniteto svojih komitentov in na osnovi tega določi kreditne pogoje, bi morali tudi mi pravočasno in redno presojati kreditno sposobnost svojih kupcev. Pri dobaviteljih je pomembno, da predstavljajo zanesljiv in kvaliteten vir, po drugi strani pa so pomembni tudi doseženi nabavni pogoji. Tako analiza kupcev kot dobaviteljev pa je potrebna tudi z vidika planiranja denarnih tokov.

Katere so ključne prihajajoče spremembe na področju računovodskih izkazov, ki se jih moramo v tem kontekstu zavedati?

Spremembe, ki prihajajo na področju računovodskih izkazov, so spremembe v okviru Mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Korenito se spreminja standard o finančnih instrumentih (MSRP 9), ki bo med drugim vplival na naložbe v vrednostne papirje in tudi na terjatve iz poslovanja v smislu drugačnega pristopa k oslabitvam. Prav tako se korenito spreminja standard o leasing pogodbah (MSRP 16), ki bo praktično ukinil koncept poslovnega najema, kot ga poznamo, in bo prinesel izredno velike spremembe v smislu povečanja bilančne vsote. Tretji pomemben standard pa je standard o pripoznavanju prihodkov (MSRP 18), ki spreminja dinamiko pripoznavanja prihodkov v mnogih dejavnostih. Kako bodo Slovenski računovodski standardi sledili tem spremembam, še ni znano.

Več o prihajajočih spremembah ter o tem, kako sestavimo ključne kazalnike iz računovodskih izkazov in kaj pomenijo, bo Korošec Lavričeva povedala udeležencem seminarja Analiza računovodskih izkazov: kako se vidite vi in kako vas vidijo banke, investitorji.

 


Več iz teme: