Se prvič srečujete z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja?

Čas branja: 2 min
16.03.2017  11:01
Če ste na vprašanje odgovorili pritrdilno, imate še zelo malo časa, da naredite ali ponovite domačo nalogo, kajti zdaj ne več tako sveža prenova zakona o gospodarskih družbah (ZGD) za vas prinaša spremembe na tem področju, opozarja Martin Železnik.
Se prvič srečujete z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja?

Obveščaj me o novih člankih:  

Martin Železnik, direktor PwC Revizija, tako v prispevku, ki je bil prvič objavljen 20.2.2017 na portalu podjetnik.finance.si, piše: "Za družbe, ki so zavezane h konsolidaciji na podlagi 56. člena ZGD, je obvezna sestava konsolidiranega letnega poročila v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Tisti, ki ste doslej uporabljali SRS, ste morda celo nenamerno spregledati to pomembno informacijo."

Železnik izpostavlja prednosti in slabosti prehoda na MSRP: "Med prednosti bi šteli bolj transparentni prikaz poslovanja družb, posledično večjo kredibilnost pri bankah, dobaviteljih ter preostalih uporabnikih letnih poročil, izboljšana je primerljivost računovodskih informacij s podobnimi družbami na mednarodni ravni, olajšan dostop do tujega kapitala in podobno. Med slabosti pa bi lahko uvrstili povečan obseg dela pri pripravi letnih poročil, zahtevo po morda nezaželenem širšem razkrivanju, stroške, povezane z implementacijo novosti v notranje računovodske sisteme, in še kaj se bo našlo."

Več podrobnosti preberite v prispevku Martina Železnika Ste med družbami, ki se bodo prvič srečevale z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja? ki se zaključuje s priporočilom: "Preberite si še enkrat 56. člen ZGD v celoti, saj omogoča, da ste morda tudi izvzeti iz priprave konsolidiranih izkazov in se torej lahko tudi izognete pripravi konsolidiranega letnega poročila po MSRP."