Vi skrbite za poslovanje, S-Factoring za likvidnost in tveganje

Čas branja: 1 min
20.03.2017  09:31
Vi skrbite za poslovanje, S-Factoring za likvidnost in tveganje

Več iz teme:  
Obveščaj me o novih člankih:  
S-Factoring dodaj
Sparkasse dodaj

Rast prodaje je eden izmed temeljnih ciljev podjetja, ki poleg povečanja prihodkov prinaša tudi potrebo po financiranju obratnih sredstev in dodatna tveganja neplačil kupcev. Pri obvladovanju teh izzivov je podjetjem na voljo več rešitev, med katerimi je vedno bolj uveljavljen faktoring oz. financiranje poslovanja na osnovi odstopa terjatev. Podjetja s faktoringom izboljšujejo svojo likvidnost, ki jo namenjajo rasti prodaje, poravnavi obveznosti do dobaviteljev in drugih partnerjev.

Faktoring je najbolj rastoča oblika financiranja poslovanja, ki poleg financiranja podjetjem prinaša celovitejše obvladovanje prodajnih tveganj in možnosti doseganja boljših kazalnikov oziroma bonitete podjetja. S tem faktoring podjetjem prinaša dodano vrednost v primerjavi s kreditnim financiranjem, zato ga v veliki meri uporabljajo tudi najuspešnejša podjetja v Evropi.

Naša storitev, vaša rešitev

S-Factoring je del skupine Banke Sparkasse d.d., ki s svojimi produkti (enkratni odkup, okvirni in stalni faktoring, dobaviteljski faktoring) omogoča financiranje slovenskih podjetij iz različnih dejavnosti. Prednosti faktoringa so: takojšnje unovčenje terjatev, stalna likvidnost, reden in predvidljiv denarni tok, hitro in prilagodljivo financiranje brez dodatnega materialnega zavarovanja, znižanje tveganja neplačila kupcev, izboljšanje finančnih kazalnikov, višja konkurenčnost in donosnost.

Za dodatne informacije in pripravo ponudbe smo dosegljivi na tel.: 01/583 23 29, e-mail: prodaja@s-factoring.si, www.s-factoring.si


Več iz teme: