Eko sklad tudi v letu 2017 nudi ugodne finančne spodbude za okoljske naložbe

Čas branja: 1 min
22.03.2017  10:24
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, preko instrumentov ugodnega kreditiranja in nepovratnih sredstev, ozaveščanja javnosti in brezplačnega energetskega svetovanja za občane spodbuja naložbe fizičnih in pravnih oseb v varstvo okolja.
Eko sklad tudi v letu 2017 nudi ugodne finančne spodbude za okoljske naložbe

Več iz teme:  
ENSVET >
Obveščaj me o novih člankih:  
ENSVET dodaj

Ugodno kreditiranje okoljskih naložb

Javni pozivi okoljskih naložb so namenjeni fizičnim in pravnim osebam ter lokalnim skupnostim. Naložbe, ki so predmet posojil, so lahko na področju energijsko učinkovite gradnje in obnove, zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in drugih emisij, gospodarjenja z odpadki, varstva voda in učinkovite rabe vode ter začetnih naložb v okoljske tehnologije.

Aktualne možnosti za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud

Občani lahko nepovratne finančne spodbude (subvencije) prejmejo za nove naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb in za električna vozila. Pravne osebe lahko pridobijo sredstva za električna vozila, medtem ko so občinam namenjena sredstva za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb in za nakup novih vozil za javni potniški promet.

Pri določenih ukrepih je možno pridobiti tudi kombinacijo kredita in nepovratne finančne spodbude.

Državni program brezplačnega energetskega svetovanja za občane ENSVET

Eko sklad koordinira in financira tudi program ENSVET, v okviru katerega deluje 70 usposobljenih in neodvisnih svetovalcev. Občani se tako lahko v 50 lokalnih občinskih pisarnah naročijo na individualno svetovanje o energetskih naložbah v stanovanjskih stavbah, svetovalci pa jim nudijo tudi pomoč pri izpolnjevanju vlog za Eko sklad.

Več informacij o javnih pozivih in programu ENSVET najdete na spletni strani www.ekosklad.si.


Več iz teme:  
ENSVET >