Nižja obrestna mera in dolge ročnosti EIB kreditov

Čas branja: 1 min
31.03.2017  15:11  Dopolnjeno: 31.03.2017 15:13
Banka Sparkasse kot stopnica do Evropske investicijske banke
Nižja obrestna mera in dolge ročnosti EIB kreditov

Obveščaj me o novih člankih:  

Banka Sparkasse d. d. spada v Skupino Erste bank in Sparkassen, ki je del Erste Group, ene največjih finančnih ponudnikov centralne in vzhodne Evrope, z več kot 16 milijoni strank ter okoli 50.000 zaposlenimi.

Evropska investicijska banka (EIB) je kreditna institucija Evropske unije, ki je v lasti držav članic EU. Omogoča dolgoročna financiranja naložb, ki prispevajo k doseganju ciljev politike EU. Namen sodelovanja EIB s slovenskimi finančnimi institucijami je povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva z večjo razpoložljivostjo dolgoročnih kreditov.

Tako banka Sparkasse kot EIB sledita prednostni nalogi izboljšanja pogojev financiranja za mala in srednje velika podjetja, kar je bistvenega pomena za rast slovenskega gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest. Podjetjem se tako pomaga pri uresničevanju projektov predvsem s področja energetike, varovanja okolja, predelovalne industrije, transporta in skladiščenja.

Povprečna višina EIB kreditov za segment malih in srednje velikih podjetij je v letu 2016 znašala 1.022.000 EUR. Ročnosti se gibljejo med 2 in 15 leti. Namen je predvsem financiranje novih investicij in trajnih obratnih sredstev.

Banka Sparkasse lahko tako s pridobljenimi sredstvi Evropske investicijske banke upravičencem zagotavlja posojila pod ugodnejšimi pogoji. Obrestna mera EIB kredita je za vsaj 0,25% nižja od redne obrestne mere istovrstnih produktov, ročnost pa daljša kot običajno. EIB namreč prek sodelovanja z banko Sparkasse zagotavlja, da se korist dodeljevanja posojil pod ugodnimi pogoji prenese na končnega uporabnika.

Katere pogoje mora izpolnjevati vaš projekt?

  • Minimalni znesek kredita oz. stroški projekta lahko znašajo že od višine 40.000 evrov,
  • ročnost kredita za mala in srednja podjetja mora biti daljša od dveh let, za velika podjetja pa daljša od štirih let,
  • investicije, projekti in podprojekti morajo potekati v Sloveniji.

Sredstva EIB kreditov so omejena

Pohitite in si rezervirajte termin pri svojem svetovalcu ali nas pokličite na 01 583 66 66 oz. pišite na info@sparkasse.si.