Kaj morate preveriti v bilancah poslovnega partnerja

Čas branja: 4 min
04.05.2017  09:26
Ali kdaj preverite poslovne finance vsaj novih poslovnih partnerjev, da vidite, ali je potrebna dodatna previdnost? Karel Lipnik navaja 20 stvari, ki jih je priporočljivo preveriti.
Kaj morate preveriti v bilancah poslovnega partnerja

Več iz teme:  
Obveščaj me o novih člankih:  
Karl Lipnik dodaj

V nadaljevanju navajamo nekaj izsekov prispevka Karla Lipnika z naslovom 20 stvari, ki jih preverite v bilancah poslovnega partnerja.

Prihodki od prodaje (1) povedo, koliko je podjetje prodalo izdelkov ali storitev. Podatki v izkazu so v neto znesku brez DDV. Pri tem podatku je seveda treba opozoriti, da prihodki od prodaje niso povsem enaki dejanskim denarnim prilivom podjetja. Prihodek se namreč v poslovne izkaze vknjiži v trenutku izdaje računa.

Druga postavka, iz katere se lahko vidijo morebitne težave, je sprememba vrednosti zalog (2). Opozarjamo, da ima zmanjšanje zalog, ki se v izkazu pozna kot odhodek, dejansko povsem nevtralen učinek na uspeh podjetja. V enakem znesku so se namreč povečali prihodki od prodaje, saj so bili izdelki prodani. Povečanje zalog dviguje dobiček podjetja, a hkrati lahko pomeni tudi težave, saj izdelki na zalogi seveda še niso prodani.

Pogledati kaže tudi druge poslovne prihodke in druge poslovne odhodke (3). Podjetja namreč pogosto v teh delih »skrijejo« težave. Če so pri drugih prihodkih in drugih odhodkih veliki zneski, se splača preveriti razloge.

V izkazu uspeha se splača pogledati še stroške blaga, materiala in storitev (4) ter jih primerjati s prihodki od prodaje. Nadpovprečno povečanje pomeni, da se podjetju zmanjšuje zaslužek po izdelku oziroma marža. To pa lahko tudi prinese težave, če se trend rasti obrne. Veliko podjetnikov tudi ne spremlja stroškov poslovanja in pogosto ne opazijo, da so kljub rasti poslovanja zabredli v težave. Še posebej če ob naraščajočih stroških poslovanja podjetje nadpovprečno zviša tudi stroške dela (5).

Če je kljub rasti poslovanja poslovni izid (6) oziroma dobiček ostal skromen, se kaže vprašati po razlogih za to. Skratka, pogleda se, kje so nadpovprečne spremembe v primerjavi s prihodki. Poleg že omenjenih stroškov in drugih poslovnih odhodkov lahko na to vpliva denimo tudi amortizacija (7). Ta sama po sebi ni problematična, saj neposredno ne pomeni denarnega odliva.

Zato pa nakup poslovne opreme v tekočem obdobju zmanjšuje likvidnost podjetja v tem obdobju. Koliko je podjetje prenovilo ali povečalo proizvodnjo, je vidno v bilanci stanja. Z novimi naložbami se namreč zviša vrednost nepremičnin, naprav in opreme (7).

Če se skupna vrednost premoženja oziroma sredstev (8) ni opazneje spremenila, je bila naložba v večjem delu verjetno financirana z lastnimi prihranki.

V tem primeru boste opazili, da se je znižala vrednost kratkoročnih finančnih naložb (9) in denarja (10). Seveda je lahko podjetje uporabilo tudi dobiček tekočega leta, ki pa zmanjšuje razliko.

Zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb in denarnih sredstev je poleg sezonskih vplivov lahko tudi posledica izplačila dividend. V tem primeru boste spremembo opazili v tabeli popisa premoženja med kapitalom (11). Ta bi se moral povečati za znesek čistega dobička. Koliko dobička je podjetje izplačalo, lahko pri manjših podjetjih vidite, če v pregledu virov ustvarjenega kapitala seštejete poslovni izid poslovnega leta (12) in poslovni izid prejšnjih let (13). Znesek bi se moral povečati za lanski dobiček. Če ne, je podjetje verjetno izplačalo dividende za manjkajoči znesek.

Dobro je preveriti tudi vrednost terjatev do kupcev (18). Sicer je zelo odvisno od posamezne panoge, a čez palec ocena bi morala biti, da te ne smejo presegati trimesečnega obsega poslovanja, se pravi četrtine prihodkov od prodaje (1).

Podobno je mogoče dobiti tudi približno oceno, kako dobro plačuje podjetje svoje dobavitelje. Če postavka kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (19) presega trimesečni obseg poslovanja (znova opozarjamo, da je normalen obseg obveznosti odvisen tudi od dejavnosti podjetja), je prav mogoče, da podjetje slabo plačuje. V bilanci stanja sicer obveznosti do dobaviteljev niso vedno ločeno razkrite, ampak so vse kratkoročne poslovne obveznosti združene.Najbolj pogoste druge kratkoročne obveznosti (20) so plače zaposlenih (konec meseca je podjetje že dolžno za plače, ki jih potem izplača sredi prihodnjega meseca) in nezapadle davčne obveznosti (DDV in davek na dobiček).

Celoten prispevek Karla Lipnika preberite tule.


Več iz teme: