Na kaj morate biti pozorni pri obdavčitvi dohodkov poslovodnih oseb

Čas branja: 3 min
12.05.2017  08:00
Na kaj morate biti pozorni pri obdavčitvi dohodkov poslovodnih oseb

Več iz teme:  
Obveščaj me o novih člankih:  

V nadaljevanju objavljamo izsek prispevka Urške Trobej, direktorice podjetja Računovodsko izobraževalno središče, voditeljice izobraževanj za pridobitev naziva NPK računovodja in drugih strokovnih izobraževanj ter gradiv s področja računovodstva in davkov, ki je v celoti dosegljiv na portalu finance.si.

Poslovodne osebe zastopajo gospodarske družbe, poleg teh se lahko imenujejo še drugi pooblaščenci, na katere se prenesejo določena pooblastila v zvezi z zastopanjem družbe, denimo prokuristi. Raznolikost opravljanja del poslovodnih oseb in prokuristov ter ugodnosti, ki se tem osebam ponudijo v gospodarskih družbah, so odločilnega pomena za obdavčitev njihovih dohodkov in obračun ter plačilo prispevkov za socialno varnost.

Pravne podlage predpisujejo poslovodnim osebam različne vrste pogodb, kot so delovnopravne in civilnopravne pogodbe. Pri sklepanju pogodb morajo pogodbene stranke upoštevati veljavno zakonodajo in predvsem to, da so pravne podlage skladne z vsebino pogodbe.

Ločiti je treba vodenje družbe od drugih del

Poslovodne osebe vodijo posle družbe, torej opravljajo naloge odločanja in vodenja, medtem ko so prokuristi v osnovi zgolj poslovni pooblaščenci brez funkcije vodenja, zato se tudi davčna obravnava teh dohodkov razlikuje.

Dohodki, prejeti za vodenje ali vodenje in nadzor poslovnega subjekta, ki je pravna oseba na podlagi poslovnega razmerja, se obravnavajo kot dohodek iz delovnega razmerja. Z davčnega vidika torej ni odločilna zgolj vrsta pogodbe, poimenovanje dohodka ali status poslovodne osebe, ampak tudi vsebina dohodka. Tako se na primer dohodek edinega družbenika, ki poleg vodenja družbe opravlja še druga dela za družbo, obdavči v skladu z njegovo vsebinsko opredelitvijo: za vodenje družbe se njegov dohodek šteje za dohodek iz delovnega razmerja, za druga dela, ki so povezana z dejavnostjo družbe, pa so njegovi dohodki obdavčeni kot dohodki iz drugega pogodbenega razmerja.

Boniteta je vezana na delovno razmerje

Dohodek iz delovnega razmerja sodi med dohodke iz zaposlitve, za katere je značilno, da vključujejo vsako izplačilo poslovodni osebi in boniteto. Boniteta je vsaka ugodnost, v obliki izdelka, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo poslovodni osebi zagotovi delodajalec. Pri tem je treba opozoriti, da je boniteta izključno vezana na delovno razmerje, če ne gre za delovno razmerje, se prejeta ugodnost ne obravnava več kot boniteta, ampak druge vrste dohodek.

Druge posebnosti in podrobnosti najdete v izvirnem zapisu Urške Trobej, ki je v celoti dosegljiv na portalu finance.si.


Več iz teme: