Kako boste morali po novem zaposlovati tujce

Čas branja: 3 min
17.05.2017  08:00
Kakšne spremembe se napovedujejo na področju zaposlovanja tujcev
Kako boste morali po novem zaposlovati tujce

Obveščaj me o novih člankih:  

Vsi tujci, ki se v Sloveniji zaposlujejo na podlagi enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, se bodo izenačili ter imeli večjo zaščito in pravno varnost, je cilj predloga sprememb zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki naj bi ga kmalu obravnavali na vladi. Podjetja bodo lahko znotraj povezanih družb lažje (pre)zaposlila tujce, a napoteni delavci in sezonski delavci se bodo morali zaposliti za polni delovni čas.

Da bi bolje zaščitili delavce (slovenske in tuje), ki jih podjetja napotujejo v tujino, pa je že sprejet novi zakon, ki se bo začel uporabljati prihodnje leto. Zakon o čezmejnem izvajanju storitev bo zaostril pogoje za napotene delavce in podjetja, ki storitve opravljajo v tujini. Podrobno smo pravila, ki bodo začela veljati januarja 2018, predstavili v članku Pošiljate delavce v tujino? Opravljate storitve v tujini? Pozor, prihajajo nova pravila.

Tujec bo lahko delal samo poln delavnik

Če bo sprejet tudi predlog zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, je med novostmi ta, da boste morali tujca zaposliti za polni delovni čas in nič več tudi za čas krajši od polnega. Izjema so visokošolsko izobraženi in invalidi.

Lažje zaposlovanje znotraj skupine

Če boste želeli znotraj vaše skupine oziroma povezanih družb premestiti tujca, boste lahko zanj pridobili enotno dovoljenje. Za dovoljenje bo treba zaprositi pred vstopom v Slovenijo, prošnji pa priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, med drugim tudi dokazila o tem, da bo tujec premeščen znotraj iste korporacije ter da dejansko opravlja dela in naloge, zaradi katerih bo premeščen oziroma ima visokošolsko izobrazbo in se bo v Sloveniji usposabljal ob delu.

Dokazovanje o poravnanih obveznostih do Fursa tudi med postopkom

Olajšali naj bi tudi postopek pridobivanja soglasja za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo ali modre karte EU. Po novem bo lahko podjetje oddalo potrdilo finančne uprave (Furs) o poravnanih davčnih obveznostih do države tudi med postopkom, in ne zgolj na začetku kot do zdaj.

Odprta vrata za tuje športnike

Lažje bo tudi zaposlovanje tujih športnikov in športnih delavcev. Do zdaj je bilo treba pri zaposlovanju takšnih športnikov pridobiti oceno ustreznosti kakovosti športnikov in trenerjev, katerih zaposlitev je bila smiselna s stališča nacionalnega interesa, kar je presojal Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. Po novem pa se bo njihovo pozitivno mnenje upoštevalo kot izpolnjen pogoj, da doma ni ustreznih kandidatov. Prav tako se pri zaposlovanju športnikov ne bo več preverjalo aktivno poslovanje vlagatelja, športnega kluba.

Tuji delodajalci morajo s sabo nositi dokumente

Po novem bodo morali tuji delodajalci zaradi lažjega nadzora napotenih delavcev v času napotitve delavcev v Sloveniji na kraju opravljanja storitve hraniti in na zahtevo inšpektorjev predložiti pogodbo med naročnikom in izvajalcem storitve, potrdilo o opravljeni prijavi začetka opravljanja storitev in izvode pogodb o zaposlitvi (s prevodom v slovenščino) za vse napotene delavce ter potrdila o njihovi vključenosti v socialno zavarovanje in listine s področja varnosti in zdravja pri delu.

Objavljeni so le deli prispevka Lane Dakič - njen celotni prispevek preberite na portalu topjob.finance.si.