Kakšne so posebnosti obdavčitve podružnic?

 

Več iz teme.

Obveščaj me o novih člankih:  
davki   dodaj
Barbara Guzina dodaj
 
Čas branja: 3 min
24.05.2017  11:42
Davčna svetovalka Barbara Guzina izpostavlja posebnosti podružnic glede obračunavanja in plačevanja davkov.
Kakšne so posebnosti obdavčitve podružnic?

Več iz teme:  
Obveščaj me o novih člankih:  
davki   dodaj
Barbara Guzina dodaj

Za podružnice tujih podjetij v Sloveniji kot tudi za podružnice slovenskih podjetij v tujini sta obračun davka in računovodsko poročanje precej drugačna kot pri pravnih osebah. Podružnice zaradi posebne davčne obravnave postajajo v zadnjem času tarča davčnih inšpekcijskih nadzorov, v katerih se preverja predvsem pravilnost obračunavanja in plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb, pa tudi davka na dodano vrednost.

Davčno svetovalko Barbaro Guzina smo zato prosili, da izpostavi nekatere posebnosti: »Ker podružnica ni pravna oseba, obstajajo pri njej nekatere posebnosti glede obračunavanja in plačevanja davkov. Čeprav naj bi bila načeloma izenačena z drugimi davčnimi zavezanci, pa vsaj v praksi temu ni vedno tako. Iz pravnih posebnosti podružnice (dejstva, da ni pravna oseba), pa izhajajo tudi nekatere druge posebnosti, ki jih je nujno poznati,« pravi Guzina, in navaja nekaj primerov:

  • podružnica svoji matični družbi (pogosteje jo imenuje kar sedež družbe, ker ne moremo govoriti o matični družbi v pravem pomenu besede) ne more izplačati dobička, ker ta dobiček že tako ali tako pripada sedežu družbe, podružnica zgolj prestavi presežna denarna sredstva iz svojega računa na račun sedeža družbe;
  • ker med podružnico in sedežem družbe pravno gledano ne gre za plačila obresti, dividend, ipd., se tudi davčni odtegljaj nikoli ne obračunava;
  • ker podružnica nima kapitala, zanjo določbe o tanki kapitalizaciji ne veljajo.

»Nekatere posebnosti so tudi glede računovodenja podružnice, ki mora vseeno oddajati letne računovodske izkaze (vsaj za statistične namen). V računovodskem smislu se tako podružnica obravnava kot bi bila samostojna poslovna enota. Sedež družbe pa v svoje računovodske izkaze vključi le "zunanje" transakcije podružnice, torej le transakcije, ki jih ima podružnica s tretjimi osebami, medsebojne tokove pa izloči (kot pri konsolidaciji),« še dodaja.

Mag. Barbara Guzina, samostojna davčna svetovalka v družbi Guzina Kavšek svetovanje, bo to tematiko podrobneje predstavila 9. junija na seminarju Akademije Finance z naslovom Računovodstvo, transakcije in obdavčitev podružnic.


Več iz teme: