Oglasno sporočilo

Tehnologija - najpomembnejši izziv slovenskih družinskih podjetij

Čas branja: 1 min
25.05.2017  12:00
Tehnologija - najpomembnejši izziv slovenskih družinskih podjetij

Letošnja raziskava med direktorji družinskih in zasebnih podjetij, ki smo jo pripravili pri PwC, je dvajseta zapovrstjo in raziskuje vpliv globalizacije, priložnosti za globalno rast, tveganja in možnosti digitalnega sveta ter potrebe po ohranjanju zaupanja javnosti v podjetniškem sektorju, še posebej v zvezi s kibernetsko varnostjo.

Na splošno so pogledi direktorjev družinskih in zasebnih podjetij tesno usklajeni s pogledi njihovih kolegov iz javnih podjetij. Oboji so zaskrbljeni glede neposrednih obetov za gospodarsko rast, oboji so samozavestni glede priložnosti lastnih podjetij – res so v zasebnih podjetjih nekoliko bolj pozitivni v tem pogledu. Vendar obstajajo nekatere razlike, ki kažejo na pomembne in neposredne izzive, katerih nekatera zasebna podjetja morda ne obravnavajo s potrebno zagnanostjo in resnostjo.

Morda je najpomembnejši izmed teh izzivov tehnologija. Skoraj tri četrtine zasebnih podjetij pričakuje, da bo tehnologija v naslednjih petih letih preoblikovala njihove trge, vendar so anketiranci iz tega sektorja znatno manj zaskrbljeni glede kibernetskih groženj in vedno hitrejših tehnoloških sprememb kot direktorji javnih podjetij. To bi lahko bil opozorilni znak, ki nakazuje, da zasebni sektor niti ne obravnava tveganj niti ne izkorišča priložnosti digitalne tehnologije tako hitro in strateško, kot bi jih moral. Talenti ostajajo izziv za vsa podjetja, še posebej sedaj, ko tehnologija omogoča avtomatizacijo najbolj rutinskih nalog. Več kot tri četrtine direktorjev zasebnih podjetij prilagaja svojo strategijo za zaposlene, da le-ta odraža novo realnost. Vseeno pa tako kot njihovi kolegi iz javnega sektorja zasebna podjetja najbolj cenijo takšne spretnosti in znanja, ki jih naprave ne morejo poustvariti, kot na primer reševanje problemov, prilagodljivost in kreativnost.

Kljub vedno večjemu številu in kompleksnosti težav, s katerimi se soočajo, so zasebna podjetja odporna in prepričana, da bodo spremenila te izzive v konkurenčno prednost. Ključni dejavnik za to je zajet v ugotovitvah najnovejše PwC-jeve raziskave o družinskih podjetjih: zasebna podjetja morajo obravnavati težavo »spregledane sredine« (»missing middle«). Razvoj robustnih srednjeročnih strateških načrtov, ki zagotavljajo okvir za ambiciozno zastavljen načrt rasti in aktivno obravnavajo izzive, kot so tehnologija in talenti. Zasebna podjetja imajo pogosto manj sredstev kot javna in se jim lahko zdi, da »hodijo na mestu«. V svetu, ki se spreminja hitreje kot kadarkoli poprej, so velika tveganja v tem, da se osredotočamo le na vsakodnevne dejavnosti in zanemarjamo dolgoročne načrte.

Pri PwC nas veseli, da smo del letošnje družinske konference, ki bo potekala 8. junija. Prepričani smo namreč, da so družinska podjetja gonilo razvoja naše države.