Oglasno sporočilo

Izterjava terjatev iz osebnega računalnika ali tablice

Čas branja: 2 min
04.10.2017  16:13
Napredna tehnologija in kognitivne rešitve nam olajšajo marsikateri vidik poslovnega in zasebnega življenja. Podjetje Prohit d.o.o. je poskrbelo za pametne rešitve v procesu izterjave terjatev.
Izterjava terjatev iz osebnega računalnika ali tablice

Upniku je tako preko spletnih aplikacij za izvensodno oz. sodno izterjavo omogočeno 24-urno spremljanje procesa izterjave, ki ga izvaja zunanji izvajalec. Tako odločitev za zunanjega izvajalca izterjave terjatev ni več dilema, saj programska aplikacija zagotavlja sledljivost izvajanja vseh postopkov ter poenostavlja in pospešuje komunikacijo med izvajalcem in upnikom.

Z nekaj kliki do celotne dokumentacije primera

S pomočjo informacijske podpore lahko upnik sledi kronologiji izvajanja celotnega procesa izterjave terjatev, pregledu transakcij, obračunu zamudnih obresti, samodejno in ročno nastavljenim aktivnostim ter kreiranju dokumentov. Upnik lahko praktično v vsakem trenutku dostopa do celotne dokumentacije izbranega primera.

Aktivna vključitev v proces in prilagajanje scenarija glede na želje upnika

Vsekakor je priporočljiva aktivna vloga upnika, ki z angažiranostjo v procesu izterjave pripomore k večji uspešnosti postopka. Upnik ima možnost dodajanja opravil v sami aplikaciji, s katerimi usmerja izvajalca, predlaga dodatne postopke in hitro ter enostavno sporoča kakršnokoli spremembo (stanja dolga, umik terjatve, ipd).

Arhitektura programa je izdelana tako, da omogoča prilagajanje scenarija izterjave željam in potrebam upnika. Določimo lahko število poslanih dopisov, časovno obdobje, število ter periodiko klicev, ipd. Scenarije izterjave je možno spreminjati za posamezne predane pakete, tako se lahko optimalno približamo potrebam upnika z različnimi profili dolžnikov.

Zagotovljena diskretnost dolžnikov

Elektronsko vodenje procesa izterjave ima prednosti tudi za dolžnika, ki se lahko prijavi v spletni vmesnik, namenjen izključno dolžnikom. Pregleda lahko stanje dolga, kontaktira z izvajalcem, preveri možnosti odplačila in celo nastavi obročno poplačilo obveznosti (v okviru scenarija, ki ga predhodno določita izvajalec in upnik). Tako se dolžnik izogne dodatnim opominom in stroškom, ki so povezani z nadaljevanjem procesa izterjave in diskretno uredi poplačilo odprte terjatve.

Poročila, ki bodo zadovoljila še tako zahtevnega analitika

Na podlagi celotne baze podatkov program omogoča izdelavo poljubnih poročil o poteku in uspešnosti izterjave za različne namene, tako za vodje oddelkov kot za upravo. Vnaprej dogovorjena poročila se lahko izvozijo z enim samim klikom, kompleksnejša pa po dogovoru, v roku nekaj dni.

Izterjave terjatev še zdaleč ne predstavljata več dva silaka, ki potrkata dolžniku na vrata. Proces izterjave je danes v celoti informacijsko podprt, kar prinaša popolno preglednost in prilagodljivost željam naročnika. Elektronsko vodenje primerov in avtomatsko kreiranje opravil pa omogočata hitro odzivnost, ki je za uspešno poplačilo terjatev ključnega pomena.

Angelca Ademovič, direktorica, Prohit d.o.o. | izterjave@prohit.si | 082 00 37 80