Oglasno sporočilo

Skupina Impol – družbeno odgovorno podjetje

Čas branja: 1 min
07.10.2017  11:14  Dopolnjeno: 07.10.2017 11:16
Skupina Impol je primer odličnega podjetja, ki svoje poslovanje temelji na sedmih stebrih družbene odgovornosti.
Skupina Impol – družbeno odgovorno podjetje

1. Inovativni poslovni model – usmerjanje h krožnemu gospodarstvu

Predelava aluminija omogoča neskončno ponovno uporabo povratnih surovin z ohranjanjem prvotnih lastnosti. Slednje odlično izkorišča skupina Impol, ki kot vhodno surovino uporablja več kot tretjino recikliranega aluminija, pri čemer so izredno pomembni tudi dogovori s kupci izdelkov, da vračajo odpadni material. Celotni sistem deluje po principu povratne zanke.

2. Trajnostni izdelki

Aluminijevi izdelki so izdelki prihodnosti, kar ugotavljajo proizvajalci številnih dobrin. Najbolj udaren je aluminijev prodor v avtomobilsko industrijo. Aluminij je namreč lažji od jekla, ima odlične obdelovalne lastnosti in bolje absorbira silo. Omogoča znižanje teže avtomobilov za kar 40 odstotkov in s tem tudi pripomore k zmanjševanju porabe goriva.

3. Recikliranje

Z recikliranjem aluminij ne izgubi ničesar. Ima visoko notranjo materialno vrednost, zaradi česar ga je ekonomsko vredno vrniti v zanko, ki obsega ekstrakcijo kovin, uporabo in recikliranje.

4. Odgovorni do narave

Zmanjševanje onesnaževanja okolja je eden izmed pomembnih poslovnih ciljev skupine Impol. Tako smo denimo samo v zadnjih treh letih za naložbe v varovanje okolja namenili 1.959.991 evrov. Med pomembnimi ekološkimi naložbami je tudi sončna elektrarna, ki je začela delovati v sredini leta 2010 in je do danes proizvedla 7,1 milijona kWh.

5. Odgovornost do zaposlenih

Odgovornost do zaposlenih se primarno kaže skozi pošteno plačilo za dobro opravljeno delo. Povprečna plača v skupini Impol je v letu 2016 znašala 2.060 evrov in je bila za četrtino višja od državnega povprečja. Svojo odgovornost do zaposlenih skupina Impol izkazuje tudi s promocijo zdravja, izobraževanjem, organizacijo dogodkov in spodbujanjem inovativnih predlogov.

6. Odgovornost do lokalne skupnosti

Skupina Impol je eden največjih zaposlovalcev v Podravski regiji. Skrb za lokalno okolje Impol izkazuje skozi sponzorstva društev in lokalnih dogodkov, pomoč pri razvoju občine in podpori razvoju lokalnih izobraževalnih programov.

7. Usmerjenost v prihodnost

Skupina Impol gradi na 190-letni tradiciji. Je eno najstarejših slovenskih podjetij in šesti največji slovenski izvoznik. Vodstvo poudarja pomen strateške usmerjenosti v prihodnost. Veliki cilj skupine Impol do leta 2025 je doseči obseg prodaje v višini milijarde evrov.