Oglasno sporočilo

Digitalna transformacija, ključ za optimizacijo poslovanja

Čas branja: 1 min
21.11.2017  07:00
Digitalna transformacija, ključ za optimizacijo poslovanja
Foto: CarlosAndreSantos

S povezovanjem mobilnih in fiksnih komunikacij, multimedijskih vsebin ter IKT-rešitev v Telekomu Slovenije podjetjem zagotavljamo podporo pri izvedbi procesov optimizacije in konsolidacije poslovanja, ob tem pa tudi upravljane storitve ter celovito IKT-podporo, prilagojeno specifičnim potrebam vsakega podjetja. Partnersko sodelovanje z različnimi domačimi in tujimi ponudniki storitev nam omogoča hitro uvajanje novih e-storitev, s tem pa še večjo odzivnost in proaktivnost pri zagotavljanju najsodobnejših rešitev. Z digitalnimi partnerstvi odgovarjamo na izzive četrte industrijske revolucije, s poznavanjem industrij pa svoje uporabnike spremljamo na poti digitalne transformacije, ki jo prinašajo informatizacija, konvergenca naprav in storitev, oblačne rešitve, omreženje in druge tehnološke novosti. Podjetja se čedalje bolj zavedajo nujnosti sprememb na področju IKT, mi pa jim nudimo celostno obravnavo in podporo skozi celoten proces razvoja.

Tudi zato smo v Telekomu Slovenije uvedli t. i. vertikalizacijo prodaje, kar pomeni, da zaradi tega bolje razumemo potrebe podjetij na njihovi poti digitalne transformacije. Organizirani smo v šest vertikal (javna uprava, lokalna uprava, finančne institucije, logistika, proizvodnja in infrastruktura, trgovina in turizem), tako da je naš pristop prilagojen potrebam posamezne industrije, v kateri podjetje deluje. Pri tem razvijemo celovito sistemsko rešitev digitaliziranega poslovanja, podjetjem in podjetnikom pa tako pomagamo zmanjšati tveganja pri procesu digitalizacije, saj naši svetovalci prepoznajo razvojno stopnjo digitalizacije, v kateri se trenutno posamezna organizacija nahaja.