Oglasno sporočilo

Ne čakajte več na »pravi trenutek«

Čas branja: 2 min
28.11.2017  09:45
Vam konec meseca ostane vsaj kak evro? Na bančnem računu se ob sedanjih obrestnih merah ne bo posebej bogato plemenitil. Za naložbe se boste morali usmeriti drugam. Ne glede na to, ali so vaš cilj lasten dom, poroka, prihodnost vašega otroka ali pa lepša zrela leta, so vzajemni skladi prava odločitev. In kdaj začeti? Dlje varčujemo, več se nabere na koncu. Danes je torej drugi najboljši dan za začetek varčevanja. Prvi je že za nami.
Ne čakajte več na »pravi trenutek«

KD Galileo je prvi slovenski sklad. Ustanovljen je bil že leta 1992, z leti pa se je razvil v globalni sklad, ki je pametna izbira za vsakega vlagatelja, saj prilagaja portfelj razmeram na trgu. Med rastjo delniških trgov investira v delnice, v manj ugodnih razmerah pa premoženje prerazporeja v varnejše oblike naložb. Zaradi svoje globalne usmeritve in fleksibilnosti zagotavlja stabilen dolgoročen donos, zato se da uporabiti v portfelju tudi kot blažilnik tveganja.

Tu je pet njegovih prednosti.

1. Sredstva se plemenitijo po vsem svetu.

Ko vložimo sredstva v KD Galileo, se ta plemenitijo na razvitih trgih. Pretežno gre za naložbe v gospodarstvih, ki so trdnejša in manj izpostavljena nihanjem. Poleg Slovenije so to ZDA, Italija, Nemčija, Španija, Japonska, Velika Britanija, Švica in druge države.

2. KD Galileo je vsestranski sklad.

Rek »ne nosite vseh jajc v eni košari« velja tudi za naložbe v sklade. Portfelj KD Galilea je mešan, sestavljen iz delnic, državnih in podjetniških obveznic, instrumentov denarnega trga, zamenljivih obveznic, enot drugih skladov, depozitov in denarja.

3. Svet se vrti, sklad se prilagaja.

Razmere na trgih se spreminjajo in prednost KD Galilea je tudi ta, da je fleksibilen. To pomeni, da se prilagaja razmeram na trgu in se zanj iščejo priložnosti v različnih naložbenih kategori­jah.

4. Najboljši sklad, najboljši upravljavec.

V letu 2017 je bil KD Galileo izbran za najboljši mešani globalni fleksibilni sklad v tri- in petletnem obdobju po izbiri revije Moje finance. Aleš Lokar, vodja upraviteljske ekipe sklada KD Galileo, je prejel priznanje za najboljšega upravljavca leta.

5. Primeren je tudi za vas.

»Vlagatelj v vzajemni sklad je danes lahko manj zaskrbljen, kot bi bil v preteklosti, ko je moral v določeno naložbo investirati večino svojega premoženja,« pravi Aleš Lokar. Dodaja, da je izjemna prednost skladov pred drugimi naložbenimi možnostmi tudi razpršitev premoženja, in izpostavlja, da lahko začnete v skladih plemenititi premoženje tudi z nižjimi mesečnimi zneski. Počasi, korak za korakom.

KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, je podsklad KD Krovnega sklada, ki ga upravlja KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo krovnega sklada v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si, kjer vlagatelj najde tudi druge podatke in informacije o podskladu.