Oglasno sporočilo

Večja transparentnost podatkov AJPES z novostmi na področju registrov

Čas branja: 1 min
19.02.2018  10:05  Dopolnjeno: 19.02.2018 10:07
Večja transparentnost podatkov AJPES z novostmi na področju registrov
Foto: anilakkus

V današnjih turbulentnih časih je zanesljivost poslovanja in poznavanje poslovnih partnerjev nujna. Pri tem je v veliko pomoč uporaba transparentnih podatkov v registrih AJPES. To potrjuje naraščanje števila vpogledov v Poslovni register Slovenije (ePRS), sledijo vpogledi v Register transakcijskih računov (eRTR) in Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (eRZPP).

V lanskem letu vzpostavljena dva nova registra

Z vzpostavitvijo Registra nastanitvenih obratov so dani pogoji za poenostavljen način poročanja, ki v prehodnem obdobju določenem za vpis obstoječih nastanitvenih obratov v eRNO pri AJPES, še omogoča poročanje preko t. i. eGost. Z enotnim načinom poročanja (naslednji mesec po vpisu) bodo od 1. marca 2018 dalje preko spletne aplikacije eTurizem gostitelji podatke poročali le enkrat, zgolj na AJPES (in ne več ločeno Policiji, SURS in občinam), le-ta pa bo podatke posredoval pristojnim institucijam.

Pred kratkim je zaživel tudi Register dejanskih lastnikov (eRDL), ki ga je AJPES vzpostavil po pooblastilu Urada za preprečevanje pranja denarja, kamor so lastniki sporočili podatke o osebi, ki igra ključno vlogo pri obvladovanju delovanja poslovnega subjekta. Na portalu AJPES je od 19. januarja omogočeno iskanje po podatkih o dejanskih lastnikih. Zavezanci za vpis, ki dejanskih lastnikov še niso vpisali, lahko to storijo prek aplikacije eRDL, s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Objava osebnih računov

S 1. julijem 2018 bodo javno objavljeni tudi osebni računi, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti. Z uveljavitvijo Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) bodo v Registru transakcijskih računov izpolnjeni pogoji za vodenje in javno objavo podatka, da se transakcijski račun, katerega imetnik je fizična oseba, uporablja za opravljanje dejavnosti. Podatke bodo v register sporočali ponudniki plačilnih storitev (banke, hranilnice, UJP), njim pa imetniki transakcijskih računov in FURS na podlagi obvestila o izvedenem prekrškovnem postopku.