Oglasno sporočilo

Zmanjšajte ogljični odtis in hkrati stroške podjetja

Čas branja: 1 min
28.02.2018  10:59  Dopolnjeno: 28.02.2018 11:01
Zmanjšajte ogljični odtis in hkrati stroške podjetja
Foto: AndreyPopov

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, večinoma poznamo po finančnih spodbudah za občane, ki prenavljajo stavbe. Vendar na Eko skladu pri izvedbi okoljskih naložb finančno pomagajo tudi podjetjem, za katere imajo v ta namen na voljo ugodne kredite in tudi nepovratna sredstva. Krediti podjetjem so na voljo tako rekoč za vse okoljske naložbe, nepovratna sredstva pa za električna vozila ter za izdelavo energetskega pregleda v malih in srednjih podjetjih (50 % stroška izdelave energetskega pregleda). Z energetskim pregledom se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije in pridobi informacije o možnih ukrepih za prihranke pri stroških za energijo in vračilnih dobah investicij v ukrepe, s čimer dobi podlago za odločitev o investicijah. Z ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti se poveča konkurenčnost podjetja in osveščenost zaposlenih.

Eko sklad ponuja tudi finančne spodbude javnemu sektorju, in sicer ugodne kredite za okoljske naložbe občin, nepovratna sredstva pa za električna vozila, električne polnilnice, nova komunalna vozila in gradnjo novih skoraj nič energijskih stavb družbenega pomena (šol, vrtcev itd.) v lasti javnega sektorja. Slednje lahko občine kombinirajo s še posebej ugodnim kreditom z obrestno mero trimesečni euribor + 0 %.

Na Eko skladu bodo v letošnjem letu začeli spodbujati tudi same investicijske ukrepe v podjetjih. Za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov bodo na voljo finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero. Za več informacij vseh spodbudah Eko sklada in novostih priporočajo spremljanje spletne strani www.ekosklad.si in njihove Facebook strani.