Oglasno sporočilo

Energija za prihodnost

Čas branja: 1 min
07.03.2018  10:39  Dopolnjeno: 07.03.2018 10:41
Družbo E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. je ustanovilo podjetje Elektro Primorska d.d., potem ko se je pojavila zahteva po pravni ločitvi dejavnosti gospodarskih javnih služb od tržnih dejavnosti in proizvodnje.
Energija za prihodnost

E 3, d.o.o. je eden ključnih dobaviteljev električne energije v Sloveniji. S svojo ponudbo, ambicioznimi poslovnimi načrti in razvojno usmerjenostjo skrbi za ekonomsko učinkovite in okolju prijazne vire energije. Leto 2016 je podjetje E 3 zaključilo kot dobavitelj z največjo rastjo števila gospodinjskih odjemalcev, kar pomeni zadrževanje tržnega deleža na ravni ob odprtju trga.

Energetika je naše področje delovanja.

Ekologija je naša zaveza prihodnosti.

Ekonomija je za nas ključna točka partnerskega sodelovanja.

V E 3 so najpomembnejše aktivnosti, ki sovpadajo s poslanstvom podjetja; poudarek je na razvoju ponudbe, ki omogoča, skladno s trendi, v večji meri zadovoljevanje potreb odjemalcev na področju energetske oskrbe, doseganje višje stopnje energetske učinkovitosti in nadaljnje zagotavljanje kakovosti storitev za obstoječe in nove odjemalce. Poleg tega pa, v okviru naših finančnih zmožnosti, skrbimo za vlaganja v nove in obstoječe proizvodne obrate.

Za podjetje E 3 je pomembno slediti trendu širitve novih tehnologij. Tako je prišlo do sodelovanja pri projektih 3Smart: pametna mesta, pametno omrežje, pameten dom in mednarodnemu mobilnostnemu projektu Edison. Poleg tega pa se aktivnosti na področju e-mobilnosti povezujejo pod blagovno znamko E3 Mobility.

Najpomembnejši cilji podjetja E 3, d.o.o. pa so nadaljnja rast podjetja, dobičkonosnost poslovanja in zadovoljstvo vseh deležnikov.