Oglasno sporočilo

Predani trajnostnemu razvoju

Čas branja: 1 min
03.04.2018  13:41  Dopolnjeno: 03.04.2018 13:42
Predani trajnostnemu razvoju

Talum je sodoben proizvajalec aluminija in aluminijastih izdelkov s skoraj 65-letno tradicijo. Že od svojih začetkov smo predani skrbi za svoje zaposlene, skupnost, v kateri delujemo, in za okolje. Na področju varovanja okolja ne sledimo zgolj zakonodaji in uredbam, temveč skladno z načeli trajnostnega razvoja, ki smo jim zavezani, uveljavljamo najboljše razpoložljive prakse. Pri tem nas vodita načeli zmanjševanja vpliva svoje dejavnosti na okolje in gospodarne rabe energentov ter drugih virov.

Smo najučinkovitejši na svetu po tokovnem izkoristku pri elektroliznem postopku proizvodnje aluminija in drugi po varčnosti porabe električne energije na tono proizvedenega aluminija po tehnologiji AP 18. S sodobnimi čistilnimi napravami in spremembami ter inovacijami v tehnoloških procesih v Talumu smo v zadnjih 15 letih znižali emisije prahu v zrak na tono aluminijskih proizvodov za 96%. Specifične emisije toplogrednih plinov, izraženih v ekvivalentih CO2, so bile leta 2017 samo še polovica tistih iz leta 2000 in manj kot desetina tistih iz leta 1986. Specifične direktne emisije ekvivalentov CO2 znašajo 1,07 tone na tono aluminijevih proizvodov, kar na spodnjem nivoju vrednosti v panogi, kjer se te vrednosti gibljejo med eno in petimi tonami na tono aluminijastih proizvodov. Talumova elektrolizna proizvodnja aluminija sodi med 15 odstotkov najučinkovitejših v EU glede na izpust toplogrednih plinov. Z uvedbo zaprtega hladilnega sistema smo pred več kot desetimi leti zmanjšali porabo sveže vode za več kot 60 odstotkov. Tudi količina odpadnih vod se je zmanjšala in je leta 2017 bile le še desetina tiste iz leta 2003.

Pri skrbi za okolje ne gre pozabiti na srebrno kovino, ki jo proizvajamo. Aluminij s svojo nizko težo in odličnimi mehanskimi lastnostmi omogoča izdelavo cele vrste izdelkov – denimo ulitkov za avtomobilsko industrijo – ki znižujejo porabo fosilnih goriv. Gre za kovino, ki jo je tudi moč v neskončnost reciklirati brez izgube kakovosti. Povrh vsega pa je za pretopitev ene tone odpadnega aluminija potrebno le pet odstotkov energije, ki je sicer potrebna za proizvodnjo ene tone primarnega aluminija. Pretaljevanje odpadnega aluminija V Talumu predstavlja približno 40 odstotkov proizvodnje. Tudi tako skrbimo za manjšo porabo električne energije in vračanje aluminija v krog porabe oziroma za izpolnjevanje načel krožnega gospodarstva. Več na: www.talum.si