Oglasno sporočilo

Zavarujte svojo investicijo - že v času gradnje ali montaže!

Čas branja: 1 min
11.04.2018  12:00
Gospodarstvo se prebuja. Veliko je novih investicij, sklepajo se zanimivi posli, porajajo se ambiciozne ideje. Ob tem podjetja prevzemajo številna tveganja, ki so nepredvidljiva in lahko resno zamajejo njihovo varnost, sposobnost poslovanja in finančno stabilnost. Zato je prava zavarovalna politika in selektivno poznavanje ter zavarovanje tistih tveganj, ki lahko ogrozijo stabilnost poslovanja, bistvenega pomena za uspeh vsakega podjetja. Zavarovalnica Generali v sklopu svojih poslovnih zavarovanj nudi več učinkovitih rešitev.
Zavarujte svojo investicijo - že v času gradnje ali montaže!

V ponudbi najdete paketna poslovna zavarovanja (Paket Podjetnik in Paket Energija) kot tudi zavarovanja, ki so glede na dejanske potrebe in želje prilagojena vsakemu posameznemu podjetju. Med njimi so transportna, odgovornostna in industrijska zavarovanja. Za nove investicije pa sta najprej pomembna kakovostno gradbeno in montažno zavarovanje, ki investitorja zaščitita pred nepredvidljivimi tveganji, ki jih prinaša investicija.

Poskrbite za vaš posel prihodnosti že na začetku gradnje

Veliko nepredvidljivih škod ob gradnji novih ali prenovi in širitvi obstoječih prostorskih kapacitet nastane prav med izvajanjem gradbenih ali montažnih del. Poleg škod na objektualni opremi, ki so predmet gradnje oziroma montaže in jih povzročijo naravni pojavi, vremenski vplivi in značilnosti terena (kot npr. zemeljski plaz, posedanje terena, vdor talnih voda, poplava …), so tu še poškodbe, ki so posledica človeškega faktorja in izhajajo iz odgovornosti izvajalcev del. Tovrstne škode bi po zakonu morali povrniti izvajalci del oziroma njihove obstoječe zavarovalnice, vendar je zakonsko predpisana zavarovalna vsota za letno zavarovanje odgovornosti iz gradbene dejavnosti relativno nizka in mnogokrat ne pokrije višine povzročene škode.

Za podrobnosti o gradbenih in montažnih zavarovanjih Generali pokličite na telefonsko številko (01) 47 57 187 ali pišite na info­_premozenje@generali.com. Pri zavarovalnici Generali sta namreč varnost in zadovoljstvo strank vedno na prvem mestu.