Oglasno sporočilo

Z AJPES do zanesljivih podatkov

Čas branja: 1 min
10.04.2018  09:43  Dopolnjeno: 10.04.2018 09:45
Z AJPES do zanesljivih podatkov

Hiter tempo in digitalni svet zahtevajo stalen dostop do zanesljivih podatkov. Mnoga podjetja učinkovito upravljajo poslovna tveganja s spletnim dostopom do podatkov portala AJPES, kjer lahko tekoče preverjajo podatke o poslovnih partnerjih v državi in tujini evidentiranih v več kot 10 registrih, evidencah in zbirkah letnih poročil, mreži Evropskih poslovnih registrov (EBR) ter podatkov v sistemu poslovnih registrov EU (BRIS).

Podrobnejši vpogled v poslovanje podjetij ponujajo bonitetne ocene po modelu S.BON, ki napovedujejo verjetnost tveganja v poslovanju oziroma verjetnost začetka stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije. Ocene so vzporejene z ocenami mednarodno uveljavljenih bonitetnih hiš Moody's, Standard & Poor's in Fitch. Za dnevno spremljanje poslovanja in samostojno analiziranje poslovnih partnerjev bo uporabnikom v kratkem na voljo tudi prenovljen Finančni pomočnik Fi=Po. Prav tako pa AJPES zaključuje akreditacijo za pridobitev statusa lokalnega registratorja globalnih identifikatorjev LEI, ki ga morajo pridobiti zavezanci po direktivi MiFID2.

Svoje poslanstvo uresničujemo tudi kot največji registrator podjetij v sistemu Slovenska poslovna točka - SPOT (prej VEM), kjer se v 12 izpostavah zavzemamo za uporabniku prijazno in strokovno pomoč pri registraciji. Naš cilj je odlično informiran uporabnik, uspešno delo pa potrjujejo tekoči rezultati, prejete nagrade in certifikati.

Obiščite nas in se prepričajte sami!