Računovodje, poznate novosti pri pripoznavanju prihodkov po SRS 15 in MSRP 15?

Čas branja: 4 min
17.08.2018  10:41  Dopolnjeno: 17.08.2018 10:47
MSRP 15 je nov računovodski standard, ki vpliva tudi na druge funkcije v podjetju oziroma organizaciji, ne samo na računovodsko.
Računovodje, poznate novosti pri pripoznavanju prihodkov po SRS 15 in MSRP 15?

Obveščaj me o novih člankih:  

Veljati je začel 1. januarja letos in uvaja dva pristopa pripoznavanja prihodkov (skozi čas ali pa v trenutku, ko je nadzor nad izdelki ali storitvami prenesen na kupca) ter model petih korakov pripoznavanja prihodkov.

Zaradi teh novosti je treba spremeniti pogoje v pogodbah s kupci in politiko določanja cen. Dinamika pripoznavanja prihodkov je od letos drugačna, kot je bila doslej. Preveriti je treba vse pomembne pogodbe in razmisliti, kako nekatere od njih v prihodnje drugače strukturirati, z vplivi je treba ustrezno seznaniti lastnike, tudi vpliva na bilance in davke ne smemo zanemariti.

Spremembe so predvsem pri dolgoročnih pogodbah in produktih, sestavljenih iz več vrst blaga in storitev. V telekomunikacijah je treba na primer za pakete, kjer kupec prejme aparat, telefonske pogovore, SMS-sporočila in druge storitve, razdeliti paket na sestavne dele, določiti njihove cene ter za aparat pripoznati prihodke in nabavno vrednost prodanega blaga v času izročitve aparata, prihodke od pogovorov in drugih storitev, ki jih zajema paket, pa pripoznati v ocenjenem času trajanja paketa.

To je le nekaj poudarkov, s katerimi se bomo ukvarjali 31. avgusta 2018 na dogodku Nova cenovna politika in novo sklepanje pogodb po MSRP 15. Dogodek bo potekal v Ljubljani, začnemo ob 9. uri.

Celoten program dogodka si oglejte tukaj. Z nami bosta:

Mateja Vrankar, direktorica podjetja BDO Revizija, d. o. o., univerzitetna diplomirana ekonomistka, pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka. Od leta 2000 je zaposlena v družbi BDO Revizija, pred tem pa je bila deset let zaposlena pri veliki mednarodni revizijski družbi v Avstriji. Vodila in izvajala je številne revizije računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij s področja storitev, trgovine, proizvodnje, finančnih storitev in energetike. V zadnjih letih je vodila več posebnih revizij in forenzičnih preiskav ter finančnih skrbnih pregledov za potrebe prodaj in nakupov družb. Kot pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka je članica Slovenskega inštituta za revizijo. Kot predavateljica sodeluje v izobraževalnem programu Slovenskega inštituta za revizijo, je soavtorica slovenskega dela knjige Interpretacija poslovnih poročil in računovodskih izkazov. V BDO Slovenija vodi »infodesk« za MSRP, v prejšnjih letih pa je vodila več projektov uvajanja MSRP v slovenskih podjetjih.

Maruša Hauptman, pooblaščena revizorka, od leta 2000 zaposlena v družbi BDO Revizija, d. o. o. Vodila in izvajala je številne revizije računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij s področja storitev, trgovine, proizvodnje, zavarovalništva in energetike. V zadnjih letih je večkrat sodelovala pri posebnih revizijah velikih delniških družb in opravljala forenzične preglede v zvezi s prevarami, ki so se zgodile v srednje velikih in manjših podjetjih. Izvajala je vrsto finančnih skrbnih pregledov družb s področja zavarovalništva, trgovine in industrije tako v Sloveniji kot tujini. Ima tudi certifikat IFRS pri ACCA s področja Mednarodnih standardov računovodskega poročanja in licenco CFE kot članica ameriškega združenja preiskovalcev prevar ACFE. Je soavtorica slovenskega dela knjige Interpretacija poslovnih poročil in računovodskih izkazov.